Ivan Skvortsov-Stepanov

1870–1928


Ivan Skvortsov-StepanovSosialistisen yhteiskunnan taloudenhoito vaatii, että työkalujen pysyessä joko muuttumattomina tai pienentyessä saataisiin joka vuosi kasvava määrä kulutusarvoja. Tästä johtuu koko ihmiskunnan lisääntyvä vapautuminen ja samalla jokaisen työläisyksilön vapautuminen välttämättömästä työstä, jota hänen täytyy tehdä ainoastaan olemassaoloaan varten; tästä aiheutuu supistuminen hänen siinä toiminnassaan, jonka tulee tuottaa ainoastaan elämän välineitä, ja sen osan laajentuminen, joka antaa ihmiselämälle, ajatuksen ja tarkoituksen, sen osan, jonka käyttämisessä ihmisellä on täydellinen, ehdoton vapaus.
— Työväen kontrollista työväen hallintaan teollisuudessa ja maanviljelyksessä (1918)


Teoksia: