Elis Sulkanen

Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia

1951


Julkaistu: 1951
Lähde: »Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia». Amerikan Suomalainen Kansanvallan Liitto ja Raivaaja Publishing Company, Fitchburg, Massachusetts, 1951
Skannaus: Kansalliskirjasto
OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Alkulause
 2. Siirtolaisuus
  • Siirtolaisuus Norjaan ja Amerikkaan. — Siirtolaisten lukumäärä.
 3. Suomalaisten siirtolaisten sijoittuminen, olot ja elämä
  • Työolot. — Varhaisten siirtolaisten sivistysolot. — Siirtolaisesta tulee pysyvä asukas.
 4. Työväenliikkeen synty ja sen varhaiset vaiheet
  • Ensimmäiset herättäjät. — Amerikan Työmies. — Matti Kurikka ja Malkosaaren Sointula. — Uusia sanomalehtiyrityksiä ja Imatra-liiton perustaminen. — Työmiehen perustaminen. — Clevelandin kokous ja sosialistipuolueeseen liittyminen. — Raivaajan perustaminen ja järjestötoiminnan tehostuminen.
 5. S. S. Järjestö ja sen loistoaika
  • Järjestön perustaminen ja sen toiminta. — Osastojen seuraelämä- ja kulttuuritoiminta. — Suomalaiset ammattijärjestötyössä ja lakkotaisteluissa. — Työväen-Opiston perustaminen. — Salaliittopuuhien paljastaminen. — Kansallismaineen »puhdistajat» liikkeellä. — Hancockin edustajakokous. — Smithvillen edustajakokous. — Piirijärjestön perustaminen ja niiden toiminta.
 6. Järjestön ensimmäinen hajaannus ja I. W. W.
  • Vuoden 1914 piirikokoukset. — Hajaannus Työmiehen yhtiökokouksessa. — Sosialistin perustaminen ja sen muuttuminen Industrialistiksi. — Työväen-Opistosta I. W. W:n oppilaitos. — Butten rettelöt. — Lakot, vainot ja vangitsemiset.
 7. Järjestö sota-ajan aallokossa ja uusi hajaannus
  • Piirijärjestöt ja niiden toiminta. — Sota-ajan vainot ja ahdistukset. — Suhtautuminen Suomen kansalaissotaan ja Venäjän vallankumoukseen. — Hajaannus puolueessa, sovitteluyritykset ja Chicagon toinen edustajakokous. — Järjestöhajaannus ja Waukeganin edustajakokous. — Sosialistipuolueen suomalaisen järjestön uudestaan järjestäminen.
 8. Amerikan Suomalainen Kansanvallan Liitto
 9. Kommunistinen liike
  • Suomalaisen Työväenjärjestön perustaminen. — Työväenjärjestön myöhäisemmät vaiheet ja sen hävittäminen.
 10. Osuustoiminta
   Osuustoiminta Uuden Englann
  • in alueella. — Superiorin Keskusosuuskunta. — Keskusosuuskunnan jäsenliikkeet. — Minnesotan suomalaisten kansalaisyhdistys.
 11. Sanomalehdet ja kirjallisuus
  • Työmies. — Raivaaja. — Toveri. — Toveritar. — Kirjallisuus.
 12. Paikallisosastot
  • New Yorkin alue. — Uuden Englannin alue. — Ohion ja Pennsylvanian alue. — Keskivaltioiden alueet. — Vuoristovaltiot. — Tyynenmeren rannikkoalueet.
 13. Amerikan suomalaisen työväenliikkeen toimitsijoita
 14. Lähdeviittaukset