Väinö Voionmaa

Suomen talouselämä

1922


Julkaistu: Ensimmäinen painos 1922
Lähde: »Suomen talouselämä. Talousmaantieteellinen yleiskatsaus». Toinen, uudistettu painos. Porvoo, Werner Söderström osakeyhtiö 1927
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Suomen yleinen asema ja jäsentö
  • Suomen asema maapallolla 11. — Suomi kannas- ja välimaana 12. — Suomi Itämeren maana 13. — Suomi ja Skandinavia 15. — Luonnon Suomi 16. — Valtiollinen Suomi 17. — Taloudellinen Suomi 17. — Hyvät ja huonot rajat 18. — Pinta-ala 18. — Suuren alan edut ja haitat 20. — Ulottuvaisuus ja muoto 21. — Maamme jäsentö 21. — Saaristot 22. — Rantamaa 24. — Järviylänkö 25. — Kantamaa 26. — Lappi ja Petsamo 27.
 2. Luonto
  • Vuoripohjan pääpiirteet 28. — Suomen vuorilajit 29. — Maapohja ja päämaalajit 31. — Uusimmat maanmuodostumat 32. — Korkeussuhteet ja maasto 33. — Korkeussuhteiden vaikutus asutukseen ja viljelykseen 34. — Pohjavesi 35. — Joet ja järvet 36. — Kosket 37. — Vedenvaihtelut ja tulvat 40. — Järvenlaskut ja vesistöjen järjestelyt 41. — Suomen meret 42. — Itämeri talouselämässä 44. — Suomen ilmasto 45. — Suomen tärkeimmät puulajit 47. — Suot 49.
 3. Kansa
  • Kansallisuudet 50. — Väkiluku 50. — Väentiheys ja asutustapa 51. — Kaupungit ja maaseutu 53. — Kaupunkimaiset asutukset 34. — Kotimainen muuttoliike 55. — Siirtolaisuus ja sen syyt 56. — Suomen valtio 57. — Ministeriöt 59. — Valtion talous 59. — Kansallisomaisuus 61. — Elinkeinoryhmäin kehitys 63.
 4. Maatalous
  • Maatalouden edellytykset 64. — Maatalouden uusin kehitys 66. — Maanomistusolot 70. — Maanvuokraus ja »tilaton väestö» 72. — Maareformi ja valtion asutustoiminta 73. — Maaperän maataloudellinen käyttö 75. — Peltoalueet ja maanviljelyskeskukset 76. — Luonnonniityt 80. — Suotalous 82. — Laidunmaat ja laidunkysymys 84. — Viljelysmaiden muokkaus ja lannoitus 86. — Apulannoitteet 86. — Kasvilaadut ja siemenkauppa 88. — Maanviljelyskoneet 88. — Vehnä 89. — Ohra 90. — Ruis 92. — Kaura 95. — Muita korsiviljalajeja 96. — Korsiviljan satosuhteet 97. — Palkokasvit 98. — Peruna 99. — Varsinaiset juurikasvit 99. — Kehruukasvit 101. — Heinäntuotanto 102. — Suomen peltoviljelyksen nykyinen kehityssuunta 103. — Puutarhanhoito 104. — Karjanhoidon asema Suomen maataloudessa 106. — Kotieläinten maantieto 107. — Hevoset 108. — Lehmäinpito 109. — Lehmärodut 110. — Meijerit ja voinvienti 112. — Juustoteollisuus 114. — Lampaat 114. — Vuohet 115. — Sianhoito 116. — Siipikarjanhoito 115. — Kotieläintuotteiden kauppa 116. — Suomen maataloudelliset vyöhykkeet 118. — Suurviljelys ja pienviljelys 123. — Maataloudellinen osuustoiminta 127. — Maataloudellisen osuustoiminnan maantieto 128. — Maataloudelliset luotto­ ja vakuutuslaitokset 129. — Metsästys 131. — Kalastuselinkeino Suomessa 132. — Merikalastus 134. — Jokikalastus 137. — Järvikalastus 137. — Kravunpyynti 138. — Kalastusteollisuus ja kalakauppa 138.
 5. Metsätalous
  • Suomen metsäin laajuus ja laatu 139. — Metsätyypit 143. — Suomen metsätalouden kansainvälinen asema 144. — Mihin perustuu Suomen metsätaloustuotteiden menekki 146. — Valtionmetsät 148. — Valtion sahateollisuus 150. — Valtionmetsäin talous ja hallinto 150. — Sahateollisuus 151. — Suuret sahayhtiöt 153. — Lauttaustiet ja lauttaus 155. — Sahaustuotteiden vienti 156. — Lehtipuiden jalostaminen 157. — Rullateollisuus 158. — Faneriteollisuus 158. — Suomen paperiteollisuuden kehitys 159. — Uusi paperiteollisuutemme 160. — Paperiteollisuuden sijainti 162. — Metsäkemiallinen teollisuus 164. — Yleiskatsaus Suomen metsätalouteen 165.
 6. Teollisuus
  • Suomen teollisuuden perusteet 167. — Suomen uusin teollinen kehitys 168. — Teollisuuden pääryhmät 170. — Varsinainen vuorityö 171. — Rauta 171. — Kupari 172. — Rikkikiisu 174. — Kulta 174. — Kalkki 175. — Muut ei-metalliset mineralit 176. — Metalli- ja koneteollisuus 177. — Rautatehtaat 179. — Pienempi metalliteollisuus 180. — Konepajateollisuus 181. — Suuret konepajat 181. — Kiviteollisuus 182. — Savi-, kaakeli- ja posliniteollisuus 184. — Tiili- ja sementtiteollisuus 185. — Lasiteollisuus 185. — Kemiallinen teollisuus 186. — Nahkateollisuus 188. — Suomen kutomateollisuus 189. — Villateollisuus 190. — Puuvillateollisuus 191. — Pellavateollisuus 191. — Erityisiä kutomateollisuuden haaroja 192. — Vaatetusteollisuus 192. — Ravinto- ja nautintoteollisuus 193. — Myllyt ja leipomot 194. — Juomatehtaat 195. — Sokeriteollisuus 195. — Tupakkateollisuus 197. — Puun ja paperin jalostus 198. — Rakennusteollisuus 198. — Valaistus- ja johtoteollisuus 199. — Grafillinen teollisuus 199. — Teollisuusseudut ja teollisuuskeskukset 199. — Suomen nykyisen teollisuuden luonne 201. — Suurteollisuus ja pienteollisuus 202. — Teollisen voimankäytön kehitys 204. — Suomen koskivoimat ja niiden mahdollisuudet 206. — Nykyiset sähköistämisyritykset 206. — Polttoturve 208. — Käsityö 209. — Nykyaikainen kotiteollisuus 209.
 7. Liikenne
  • Suomenmaan liikenteellisyys 210. — Maantiet 211. — Rautatiet ja luonnonolot 212. — Suomen rautatieverkko 213. — Rautatieliikenne 215. — Sisämaan vesitiet 217. — Laivatiet ja kanavat 218. — Uudet kanavasuunnitelmat 220. — Suomen merisatamat 221. — Suomen kauppalaivasto 223. — Suomen kauppalaivaston kansainvälinen asema 223. — Merenkulku 225. — Ilmaliikenne 226. — Posti, sähkölennätin, puhelin 226.
 8. Kauppa
  • Suomen kaupan kehitys 227. — Tärkeimmät tuontitavarat 230. — Tuontitavarain merkitys Suomen kansantaloudessa 232. — Tärkeimmät vientitavarat 233. — Suomen kauppatuttavat 234. — Suomen ja Venäjän kauppa 236. — Suomen kauppa Baltian maiden kanssa 237. — Suomen ja Skandinavian maiden kauppa 238. — Suomen ja Saksan kauppa 240. — Suomen ja Pohjanmeren maiden kauppa 240. — Suomen kaukokauppa 241. — Suomen kauppaedustus ulkomailla 243. — Suomen tulli- ja kauppasopimukset 243. — Kotimaankauppa 245. — Osuuskaupat 245. — Pankit 247. — Vakuutuslaitokset 248.