Väinö Voionmaa

Maailman työ ja tuotanto

1928


Julkaistu: Neljänä vihkona vuosina 1918–1928
Lähde: »Maailman työ ja tuotanto. Talousmaantieteellinen katsaus maailmantalouden perusteisiin». Porvoossa Werner Söderström Osakeyhtiö, 1918–1928
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Alkulause
  1. Maantieteellisten olojen vaikutus taloudelliseen elämään: talousmaantiede
   • Luonto-olot 1. Mukautuminen luonnonoloihin 1. Luonnonrikkaudet 3. Saavutettu sivistystaso 3. Väestöolot 5. Valtiot 5. Talouselämän vaikutinten moninaisuus 6. Talousolojen muuttuvaisuus 6. Talousmaantiede 6.
 2. Luonto ja talouselämä
  1. Perehtyminen maapalloon
   • Matematinen maantieto 11 . »Kansallinen aika» ja »maailmanaika» 13. Kartat 15. Asteverkko ja projektiot 15. Maan kiertokulku 16. Maapallon valaisuvyöhykkeet 17.
  2. Meret
   • Merten luokitus 18. Merenpohja 19. Matalikot 19. Saaret 20. Meriveden suolaisuus 22. Merikasvillisuus 23. Merten väri 24. Meren lämpöolot 24. Jäävuoret 26. Veden aaltoliike 26. Vuorovesi 28. Satama-aika 29. Merivirrat 31. Atlantin valtameri 34. Välimeri 35. Pohjanmeri 35. Itämeri 36. Iso Valtameri 36. Intian valtameri 36.
  3. Ilmasto ja talouselämä
   • Ilman ominaisuudet 37. Ilman lämpötila 38. Meri-ilmasto ja mannerilmasto 39. Isotermit 41. Lämpövyöhykkeet 41. Tuulet 42. Tuulivyöhykkeet 43. Pasadit ja monsunit 43. Länsituulten vyöhykkeet 46. Myrskyt 46. Isobarit 50. Sateisuus 50. Pilvet 51. Sade 51. Humidiset ja aridiset alueet 54. Ilmastovyöhykkeet 55. Troopillinen ilmastovyöhyke 55. Subtroopiset ilmastovyöhykkeet 56. Välimeren ilmastoalue 56. Monsunialueet 57. Lauhkeat vyöhykkeet 58. Kylmät vyöhykkeet 59. Perustavat talousalueet 59. Ilmaston vaiheita 59.
  4. Maan pääpiirteet
   • Mantereet ja maanosat 61. Maapallollinen asema 62. Meriasema 63. Naapuriasema 64. Maayksilöiden suuruus 64. Korkeusolot 65. Vuoripohja 66. Kivet eli vuorilajit 67. Maankuoren muutokset 67. Maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset 68. Maanopilliset aikakaudet 69. Maaperä 70. Rapautuminen 70. Päämaalajit 70. Humidiset ja aridiset maalajialueet 72. Tärkeimmät maalajit 73. Podsolmaat 74. Tuulimulta 74. Mustatmullat 76. Maanpinnan muodot 76. Tasangot 77. Suistomaat 77. Vuoret 79. Tulivuoret 80. Laaksot 81. Sisävedet 81. Lähteet 82. Kaivot 83. Vesijohdot 84. Joet 85. Uomain muutokset 86. Tulvat 87. Järvialueet 87. Mataloituminen 88. Järvien vaikutus 88. Arojärvet 89. Maanosat 90.
  5. Kasvien ja eläinten maantiede
   • Luonnollisen kasvillisuuden edellytykset 93. Valo 93. Ilmasto 94. Vesi 95. Kasvillisuusvyöhykkeet 96. Kasvillisuuden korkeusvyöhykkeet 97. Maaperä 98. Kasviyhdyskunnat 98. Metsät, niiden laadut ja muodot 98. Pensaikot 101. Ruohikkoyhdyskunnat 101. Arot 102. Suot ja niiden laadut 103. Tundrat 106. Aavikot 106. Kasviyhdyskuntain laajuus 108. Taistelu paikasta 108. Kasvistojen erilaisuus 109. Kasvillisuuden kehityshistoria 110. Viljelys 111. Eläinmaantiede 111. Eläinten mukautuminen 112. Paleontologia 113. Vahinkoeläimet 114.
 3. Ihminen ja talouselämä
  1. Katsaus taloushistoriaan
   • Taloushistoriallinen kehitys 119. Esihistorialliset ajat 120. Kulttuurin yleisyys 120. Kulttuurin moninaisuus 121. Historialliset kansat 122. Itämaiset kansat 122. Kiinalaiset 123. Intia 123. Egypti ja Assyria-Babylonia 124. Israelilaiset 125. Foinikialaiset 125. Välimeren talouspiiri 126. Kreikkalaiset 126. Rooman valta 128. Keskiaika 130. Itä-Rooman valtakunta 130. Arabialainen Maailmanvalta 132. Europan keskiaika 136. Germanilaiset valtakunnat 136. Luontoistalous 137. Läänityslaitos 138. Keskiajan kirkko 139. Keskiajan kaupungit 140. Ammattikunnat 143. Italian kaupungit 144. Flanderin kaupungit 146. Kaupunkitalous 147. Löytöretket 148. Atlantin valta- ja talouspiiri 149. Kapitalismi 149. Kansallisvaltiot 151. Merkantilismi 152. Espanja 152. Portukali 153. Ranska 153. Hollanti 154. Englanti 155. Vallankumousten aikakausi 157. Teollisuuden vallankumous 159. Maatalouden uudistus 160. Uusin aika 160. Uudet talousjärjestelmät 162. Englanti 163. Ranska 164. Saksa 164. Itävalta-Unkari 165. Venäjä 165. Pohjois-Europan maat 165. Muut Europan maat 166. Yhdysvallat 166. Japani 167. Taloushistorialliset kehitysasteet 168.
  2. Ihmiskunnan perustavat ryhmitykset
   • Rodut 170. Valkoinen rotu 171. Juutalaiset 172. Keltainen rotu 174. Ruskea rotu 175. Musta rotu 177. Neekerit 177. Yhdysvaltain neekerikysymys 180. Uskontokunnat 183. Uskonto ja talouselämä 184. Kansallisuudet 187. Talousasteet t88. Keräilytalous 189. Vaistotalous 189. Perimystalous 190. Tieteellinen talous 190.
  3. Asutus ja väestöolot
   • Maan asuttavaisuus ja asutus 191. Kiertelevä asutus 193. Kiinteä asutus 194. Taloasutus 195. Kyläasutus 195. Ranta-asutus 196. Aroasutus 197. Metsäasutus 197. Vuoristoasutus 198. Asutusmuodot 198. Väkiluku 199. Väkiluku ja suurvallat 200. Väentiheys 201. Kaupungit 204. Maailman suurimmat kaupungit 206. Kaupunkiasutuksen luonne 207. Liikaväestö 208. Väenpuute 207. Väestöopit 210. Väestöliike sivistysmaissa 212. Syntyneisyys 213. Kuolleisuus 214.
  4. Yhteiskuntaolot
   • Säätyjako 215. Taloudelliset luokat 216. Kansallisomaisuus 216. Työväenluokka 218. Orjuus 218. Jaavan »viljelysjärjestelmä» 221. Kulijärjestelmä 221. Palkat 222. Työpäivän pituus 222. Ammattiyhdistykset 223. Työtaistelut 224. Työväenlainsäädäntö 224. Sosialivakuutus 225. Henkivakuutus 226. Kansainvälinen työjärjestö 226.
  5. Valtio ja talouselämä
   • Maailmantuotanto ja kansallinen tuotanto 231. Valtio 232. Valtion talouspolitikka 234. Anastus 235. Valtion omatoiminta 235. Merkantilismi 236. Liberalismi 239. Uusmerkantilismi 241. Taloudellinen maailmanpula 242. Valtiovelat 242. Tuotantopula 243. Parannusyrityksiä 244. Kansainliiton toiminta 244. V:n 1927 taloudellinen maailmankonferenssi 245. Nykyajan valtiot 245. Valtioiden maantieteellinen asema 246. Valtioiden suuruus 246. Väkiluku ja väentiheys 248. Sivistystaso 248. Valtiovalta 249. Valtiotyypit 249. Yleinen kulttuuri 250. Kulttuurimuodot 251. Siirtomaajärjestelmä 251. Siirtomaatyypit 252. Siirtomaiden kehitys 254. Englannin siirtomaat 255. Muita siirtomaanisäntiä 256. Siirtolaisuus 257. Sota 260. Maailmansodan seurauksia 262. Maailmanrauhan turvaaminen 263. Kansainliitto 264.
  6. Loppukatsaus: maailman talousalueet
   • Maantieteelliset alueet 267. Talousmaantieteelliset vyöhykkeet 268. Keski- ja Länsi-Europpa 270. Pohjois-Europan maat 271. Venäjän talousalue 271. Välimeren maat 271. Afrikka 271. Aasian talousalueet 271. Australia ja Oseania 272. Latinalainen Amerikka 272. Anglosaksilainen Amerikka 272.
 4. Liitteitä