Karl Vorländer

Sosialististen aatteiden historia

1924


Julkaistu: pidetty luentoina 1922–1923, julkaistu kirjana 1924
Suomennos: A. Penttilä ja H. Välisalmi
Lähde: »Sosialististen aatteiden historia». Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta, Helsinki [ei julkaisuvuotta]
Skannaus: Miikka Palokangas
OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Johdanto
 2. Itämaat
  • Muinainen Kiina — Intia — Persia
  • Muinainen Israel (profeetat)
  • Essealaiset
 3. Kreikka ja Rooma
  1. Platonia edeltävä aika
  2. Platon
  3. Utopioita
  4. Platonin jälkeinen filosofia (Aristoteles, stoalaiset)
  5. Rooma (Gracchukset, Cicero, Plotinos)
 4. Kristinusko
  1. Alkukristillisyys
   1. Jeesus ja hänen oppinsa
   2. Ensimmäiset kristilliset seurakunnat
  2. Kirkkoisät
  3. Keskiajan kirkko
   • Tuomas Aquinolainen
  4. Kerettiläinen kommunismi
  5. Saksan sosiaalinen vallankumous 1516—35 (Luther, Münzer, uudestikastajat, Sebast. Franck)
 5. Utopistinen sosialismi 16.–18. vuosisadalla
  1. Englanti
   1. Thomas Moren utopia
   2. 17. vuosisata. Bacon
    • »Tasoittajat» (levellers)
  2. Italia (Campanella)
   • Jesuiittavaltio Paraguayssa
  3. Ranska
   1. Meslier
   2. Vairasse ja hänen seuraajansa
   3. Valistuksen aikakausi (Morelly, Mably)
   4. Vallankumousaika Rousseau'sta Babeufhin asti
  4. Valistus- ja vallankumousaika Saksassa (klassilliset runoilijat, Kant)
   • Fichte
 6. Suuret utopistit 19. vuosisadan alkupuoliskolla
  1. Saint-Simon
   • Saint-simonistit
  2. Fourier
  3. Sosialismi Englannissa. Robert Owen
  4. Proudhon
  5. Saksa: Weitling, Rodbertus
 7. Nykyaikainen sosialismi: Karl Marx ja hänen seuraajansa
  1. Karl Marx ja Friedrich Engels
  2. Nuorempi marxilaisuus
  3. Idealistisia sivuvirtauksia
  4. Uuskantilaisuuden sosiaalifilosofia
  5. Silmäys nykyaikaan. Loppu