Ur Fjärde Internationalen 4-88

Appendix (till debatten Getty-Twiss)

Grupperingar inom den kommunistiska oppositionen Groupings in the Communist Opposition 31 mars 1929 – Writings 1929-30, s 80-85;

Den Internationella Vänsteroppositionen, dess uppgifter och metoder The International Left Opposition, Its Tasks and Methods Januari 1933 – Writings 1932-33, s 54-63;

KPD eller nytt parti? KPD or New Party? 12 mars 1933 – Writings 1932-33, s 138-9;

KPDs kollaps och Oppositionens uppgifter The Collapse of the KPD and the Tasks of the Opposition 9 april 1933 – Writings 1932-33, s 189-197;

Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt It Is Necessary To Build Communist Parties and an International Anew 15 juli 1933 – Writings 1932-33, s 304-311;

Vänsteroppositionens ”Elva punkter” The ”Eleven Points” and the Revised Point 10 of the International Left Opposition 15 juli 1933 – Notebooks 9, s 9;

För nya kommunistpartier och en ny international For New Communist Parties and the New International 27 juli 1933 – Writings 1933-34, s 26-7;

De fyras deklaration – Declaration of Four 26 augusti 1933 – Documents of the FI, s 56-9.

OBS: Samtliga ovanstående dokumenet finns i svensk översättning på MIA - länkar till resp. text ges i de artiklar där de refereras.

Källor:

Writings of Leon Trotsky. En serie på 14 volymer täckande perioden 1929-40. Utgiven av Pathfinder, New York, 1969-79;

Documents of the Fourth International. The Formative Years 1933-40. Utgiven av Pathfinder, New York, 1973;

Notebooks for Study and Research: En serie som utkommer med 5 nummer per år från 1987-, utgiven av International Institute for Research and Education, Nederländerna.