Marxists.org : Tagalog : V. I. Lenin

 

 

V. I. Lenin

 

 

1916: Imperyalismo, and Pinakamataas na Yugto ng Kapitalismo

1917: Estado at Rebolusyon

1920: Mga Kondisyon Para Sa Pagpasok Sa Komunistang Internasyonal

2009: Si Marx, si Engels, at ang Marxismo