Marxists.org : Tagalog : Marx & Engels

 

Karl Marx at Friedrich Engels

 

 

1848 (Marx at Engels): Manipesto ng Partido Komunista

1865 (Marx): Sahod, presyo at tubo

1880 (Engels): Sosyalismo: Utopiyan at syentipiko