Internet Archive ni

 

Leon Trotsky

1879 - 1940


León Trotsky[1938] Ang Mobilisasyon ng mga Masa sa Paligid ng Transisyunal na mga Panawagan para sa Paghahanda sa Pag-Agaw ng Kapangyarihan

[1940] Ang Katangian ng Rusong Rebolusyon sa Pagtingin ni Plekhanov, Lenin, at Trotsky