Marxists Internet Archive: Türkçe Bölümü

Marxists Internet Archive

 

Bill Bland

1916 - 2001


 

 

William "Bill" Bland (28 Nisan 1916 - 13 Mart 2001) İngiliz Marksist-Leninist ve gözlükçü oldu. O Enver Hoca'nın bir destekçisi olarak dikkat çekicidir.

 

Stalin: Söylence ve Gerçeklik

‘Kişiye Tapınma’(1934-52)

1939 Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı

“Doktorlar Davası” ve Stalin’in Ölümü

Kitap İncelemesi: Molotov’un Anıları

Trotski’nin Öldürülmesi