Marxists Internet Archive: Türkçe Bölümü 

Charles Fourier

(1772 - 1837)


François Marie Charles Fourier (7 Nisan 1772 - 10 Ekim 1837) Fransız ütopik sosyalist ve filozof.

Fourier küçük bir iş adamının oğludur. Fourier mühendis olmak istiyordu fakat Genel Askeri Mühendislik Okulu soyluların oğullarını kabul etti. Daha sonra Fourier mühendislik eğitimi almadığı için minnettar olduğunu söylemiştir çünkü mühendis olsaydı insanlara bugün bildiğimiz yardımlarını yapamayacaktı.Babası 1781'de öldüğünde Fourier babasının mülkünün 1/3 ünü aldı (200.000 frank). Bu miras Forier'in boş zamanlarında Avrupaya seyahat etmesini sağladı. 1791'de Besançon'dan Lyon'a gitti. 1791'den 1816' ya kadar Paris, Rouev, Lyon, Marsilya ve Bordeaux şehirlerinde çalıştı.

Fourier, 1808`de kadın haklarının genişletilmesinin bütün sosyal ilerlemenin ana ilkesi olduğunu iddia etti. Ayrıca düşünceleriyle 1855`ten 1860`a kadar süren La Reunion ve 1841`den 1856`ya kadar süren North American Phalanx komünist topluluklarının kuruluşuna kaynaklık etmiştir.

Ve 1837' Paris'de öldü.

 


1808: Ekonomik Liberalizm Hakkında