Leon Troçki (1924)

Ekim Dersleri

 


Transcribed: by Can Gazialem
HTML: by Jorn Andersen.


1. Ekimi İncelemek Gerek
2. Proletarya ve Köylülüğünün Demokratik Diktatörlüğü: Şubat ve Ekim
3. Savaşa Savaş ve Ulusal Savunmacılık
4. Nisan Konferansı
5. Temmuz Günleri, Kornilof Ayaklanması Demokratik Konferans,Önparlamento
6. Ekim Devrimi Etrafında
7. Ekim Ayaklanması ve Sovyet Yasallığı
8. Proletarya Devriminde Sovyetler ve Parti
9. Bu Kitapla İlgili Olarak