BARTA

David Korner
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia


Els treballadors de França i d'Algèria davant de l'imperialisme
(La voie de Lénine, n.1, 04.1939)

1940: La lluita contra la segona guerra imperialista

1941: Visca l'Exèrcit Vermell dels Obrers i dels Camperols


Archive Internet Barta