ERNEST BELFORT BAX

(1854-1925)
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Articles:

La qüestió de la dona (Justice, 27.7.1895)