KARL KORSCH



(1886-1961)


Secció Catalana de l’Arxiu Virtual dels Marxistes.





Des d'aquí podeu accedir:



Biografia



Articles:

Estat i contrarevolució (Modern Quarterly, hivern del 1939)




Karl Korsch Archiv