ALFRED ROSMER

Alfred Griot


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Introducció a l’edició francesa de 1953 de «La meua vida», de Lev Trockij