La meua vida

Lev Trockij, 1930

Versió catalana feta per Alejo Martínez des de Mi vida (autobiografía), Editorial Zero, Algorta, 1972 i Ma vie,

Gallimard, París, 1970. “L’advertiment final” des de la secció francesa del MIA


Text complet en .pdf...

Índex:

- Introducció d’Alfred Rosmer a l’edició francesa de 1953.

- Pròleg

- Ianovka

- La meua família

- Els nostres veïns. Primers estudis

- La família i l’escola

Lectures i primers conflictes

La ciutat i l’aldea

L’any crític

La meua primera organització revolucionària

Les meues primeres presons

Primera deportació

Primera evasió

Primera emigració

El Congrés del Partit i l’Escissió

Retorn a Rússia

1905

Procés, deportació, evasió

La segona emigració i el socialisme alemany

Preparant l’altra revolució

Esclata la guerra

París i Zimmerwald

Expulsat de França

A través d’Espanya

Nova York

Al camp de concentració

En Petrograd

Sobre els calumniadors

De juliol a octubre

La nit decisiva

El «trotskisme» en 1917

Al poder

A Moscou

Negociacions en Brest-Litovsk

La pau

Un mes en Sviask

El tren

Defensa de Petrograd

L’oposició militar

Dissensions sobre l’estratègia de guerra

Sobre la nova política econòmica i les meues relacions amb Lenin

Malaltia de Lenin

El complot dels epígons

La mort de Lenin i el desplaçament del poder

El darrer període de la Lluita dins del Partit

Deportat

L’Exili

El planeta sense visat

Advertiment final a l’edició abreujada de «La meua vida» (1933)