CLARA ZETKIN(1857-1933)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:BiografiaReports:

La lluita contra el feixisme (Report al Plenari Ampliat del Comitè Executiu de la Internacional Comunista, 20.6.1923)

Discursos:

Per l’alliberament de la dona! (Discurs al Congrés Obrer Internacional de París, 19.7.1889)