AMADEU BERNADÓ


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.



Des d'aquí podeu accedir:

Biografia



Articles:

Nosaltres i la qüestió catalana («Treball», 19.4.1930).