Joan Comorera

Secretari General del Partit Socialista Unificat de Catalunya

La nació en la nova etapa històrica


Aquest text, que consisteix en tres conferències, fou publicat a Mèxic el 15 de juny del 1944. Més tard, el Comitè d'Edicions del PSUC els publicà a París, amb un pròleg explicatiu.


Contingut
BIBLIOGRAFIA

Textos bàsics consultats:

Manifest Comunista, de MARX I ENGELS; Guerra Civil a França, de MARX; L'Imperialisme, Fase Superior del Capitalisme, l'Estat i la Revolució, Els socialistes i la guerra, de LENIN; El Marxisme i el Problema Nacional, Sobre el Materialisme Dialèctic i el Materialisme Històric, d'STALIN; Constitució de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, Noves dades per a l'Imperialisme, Fase Superior del Capitalisme, de LENIN, Per E. VARGA i L. MENDELSOHN.