JOAN COMORERA


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Llibres:

1944: La nació en la nova etapa històrica

Articles, reports i ponències:

Patriota cent per cent («Justícia Social», 14.5.1932).

Cartes a un company («Justícia Social», 23.11.1935).

Informe a la Primera Conferència Nacional del PSUC («Treball», 25.7.1937).

Presència de Catalunya en la guerra per la independència (Informe presentat al CC del PSUC, 2/3.3.1939)

La línia nacional del PSU de C (Ponència presentada al CC i al S de la IC, 19.4.1939)

Catalunya unida es redreçarà (18.7.1939)

José Díaz i el problema nacional («Nuestra Bandera», 7.1942)

La revolució planteja a la classe obrera el problema del polític (Lletra a un grup cenetista barceloní, 1.1949)

Discursos i conferències:

Eleccions legislatives del 19 de novembre del 1933 (recollit a «Justícia Social», 4.11.1933).

Sobre l'Aliança Obrera i el Partit Socialista (recollit a «Justícia Social», 14.4.1934)

La gravetat de l'hora actual (recollit a «Justícia Social», 14.7.1934)

La crisi del Consell de la Generalitat i el govern de plens poders (recollit a «Treball», 21.12.1936)

El Pla de la Victòria (recollit a «Treball», 8.4.1937)

La posició política del PSU és l'expressió de la voluntat del poble català (recollit a «Treball», 1.6.1937).

Contra la guerra imperialista i per l'alliberació social i nacional de Catalunya (8.9.1940).

La situació internacional i nacional (26.2.1942).

El problema de les nacionalitats a Espanya (3.1942).

Els separatistes d'un costat de l'Ebre i els de l'altre costat (1943).

Lletres:

A Lluís Companys (1.5.1939).

Carta oberta a un separatista (a J. Carbonell Puig) (3.7.1942).

A Carles Pi i Sunyer (21.8.1945).

A Reis Bertral (1948).