STÉPHANE JUST

(1921-1997)


Secció catalana de The Marxists' Internet Archive.





Des d'aquí podeu accedir:

Biografia



1976: Objectiu-subjectiu.