Stéphane Just

Defensa del trotskisme (1)

1965


Índex

· Advertiment.

I. L’estalinisme i la IV Internacional.

· La crisi conjugada de l’imperialisme i de la burocràcia del Kremlin.

· La història ha justificat la fundació de la IVª Internacional.

· La crisi de la IVª Internacional.

· Reconstruir la IVª Internacional.

II. Pablo revisa el marxisme.

· La «realitat social objectiva».

· La concepció estaliniana de les «forces materials i tècniques».

· Segles de transició i burocràcia.

· La concepció d’aparell conté en germen la capitulació.

III. De la revolució-guerra a la coexistència pacífica.

· Dialèctica? No: mistificació «apocalíptica».

· La línia estratègica de la IVª Internacional i la defensa de l’U.R.S.S., de la Xina i de l’Europa oriental.

· Pablo, Germain i consorts, neo-pacifistes.

IV. Economicisme i lluita de classes.

· L’economia de l’U.R.S.S. i el mercat mundial.

· La burocràcia del Kremlin ja no pot trair?

· El nostre pronòstic resta alternatiu.

· La «renovació revolucionària del moviment comunista internacional».

· Revolució política, «autogestió», «autoreforma».

· L’optimisme barat, signe distintiu de la capitulació.

V. L’economicisme i la teoria de l’estat.

· D’una anàlisi errònia a la revisió del mètode.

· La burocràcia pot garantir la missió història de les masses explotades?

· Una revolució ben molesta.

· Hi ha revolució política i revolució política.

· La revolució política posa a l’ordre del dia els Estats Units socialistes d’Europa.

· Cuba: un «estat obrer» d’origen burgès.

· Ben Bella + Boumedienne = Estat obrer.

· L’elit en el país de les meravelles.

VI. El «neo-trotskisme» a la recerca d’un «neo-programa».

· Canvis sense precedents.

· Actualitat del programa de transició.

· Un programa fonamentat en la «prosperitat».

· Programa i realitats polítiques.

· Una versió «trotskista» del togliattisme.

· Dos mètodes.

· De la crisi final a l’absència de crisi.

· Un estat socialment indeterminat.

· La funció política del neo-capitalisme.

· De les «reformes d’estructura» a la destrucció del moviment obrer.

· «Neo-capitalisme», «neo-trotskistes», «neo-programa».

VII. El pablisme i el «moviment real de masses».

· Agost 1953: les masses, els aparells, els trotskistes, els pablistes.

· És la vaga!... I quina vaga!.

· «La política és cosa dels partits».

· Front Únic i oportunisme.

· Al servei directe de l’aparell estalinià.

· Quan Mandel no marxà sobre Brussel·les.

· L’aplicació de la línia pablista a Ceilan.

· Un «elogi» que es vol fúnebre.

VIII. Reconstruir la IVª Internacional.

· Canonització de Trotski – Liquidació del trotskisme.

· La «realitat objectiva» i el marxisme.

· Aparells petit-burgesos i revolució proletària.

· El programa de la IVª Internacional i la unitat de la lluita de classes mundial.

· La construcció de la IVª Internacional i els aparells.

· El pablisme, la seua crisi i la reconstrucció de la IVª Internacional.

· El Comitè internacional i la reconstrucció de la IVª Internacional.

· És la IVª Internacional la que cal reconstruir.