Lenin

L’ESTAT I LA REVOLUCIÓ

PARAULES FINALS A LA PRIMERA EDICIÓ

Vaig escriure aquest fullet en els mesos d'agost i setembre de 1917. Tenia ja traçat el pla del capítol següent, del VII L'experiència de les revolucions russes de 1905 i 1917. Però, llevat del títol, no em va ser possible escriure ni una sola línia d'aquest capítol: va vindre a "destorbar-me" la crisi política, la vespra de la Revolució d'Octubre de 1917. De "destorbs" així no pot hom més que alegrar-se’n. Però la redacció de la segona part del fullet (dedicada a L'experiència de les revolucions russes de 1905 i 1917) caldrà ajornar-la segurament per molt de temps; és més agradable i més profitós viure l’"experiència de la revolució" que escriure sobre ella.

L'Autor

Petrograd, 30 de novembre de 1917.