LENIN


Secció Catalana de The Marxists' Internet Archive.Biografia

Des d'aquí podeu accedir:

Llibres i opuscles

1897: Contribució a la caracterització del romanticisme econòmic (web del Grup Germinal) (.pdf)

1902: Què fer? (versió del Grup Germinal) (.pdf)

1904: Un pas endavant, dos passos enrera (web del Grup Germinal) (.pdf)

1905: Dues tàctiques de la socialdemocràcia en la revolució democràtica (web del Grup Germinal) (.pdf)

1908: Materialisme i empirocriticisme (web del Grup Germinal) (.pdf)

1914: El dret d'autodeterminació de les nacions

7-8.1915: El socialisme i la guerra (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

1.1917: Pacifisme burgès i pacifisme socialista (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

4.1917: Les tesis d'abril

1917: L’imperialisme, fase superior del capitalisme(web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

9.1917: La catàstrofe que ens amenaça i com combatre-la (web del Grup Germinal) (.pdf)

1.10.1917: Se sostindran els bolxevics en el poder? (web del Grup Germinal) (.pdf)

1918: L’estat i la revolució (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

11.1918: La revolució proletària i el renegat Kautsky (web del Grup Germinal) (.pdf)

1920: L’«esquerranisme», malaltia infantil del comunisme (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

Articles

Iskra, 5.1901: Per on començar (.docx)

Vperjod, 1.1.1905: La caiguda de Port Arthur.

Vperjod, 24.1.1905: La vaga de Petersburg.

Vperjod, 24.1.1905: La revolució a Rússia.

Vperjod, 24.1.1905: Democràcia obrera i burgesa.

Vperjod, 24.1.1905: Del narodisme al marxisme: primer article.

Vperjod, 31.1.1905: L'inici de la revolució a Rússia.

Vperjod, 31.1.1905: Dies revolucionaris.

1.2.1905 (inèdit en el seu moment): La pau del tsar.

1.2.1905 (inèdit en el seu moment): Les primeres lliçons.

1905 (Vperjod, 7.2.1905, [25.01]): Petersburg després del 9 de gener.

1905 (Vperjod, 14[1].2.1905): Dues tàctiques.

Proletar, 30.9.1906: La guerra de guerrilles (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

3-4.1908 (inèdit en el seu moment): Marxisme i reformisme (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

Proletar, 26[13].5.1909: Actitud del partit obrer envers la religió (web del Grup Germinal) (.rtf) (.pdf).

Rabočaia Gazeta, 15.4.1911: En memòria de la Comuna (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

Prosveščenije, 3.1913: Les tres fonts i les tres parts integrants del marxisme (web del Grup Germinal) (.rtf) (.pdf)

Put' Pravd, 16.4.1914: Igualtat nacional.

Social-Demokrat, 23.8.1915: De la consigna dels Estats Units d'Europa.

Jugend-Internationale, 9.1916: El programa militar de la revolució proletària (web del Grup Germinal) (.rtf) (.pdf)

Sbornik Social-Demokrata, 12.1916: L’imperialisme i l’escissió del socialisme (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

Pravda, 9.4.1917: Del poder dual.

Rabotnica, 7.7.1917: Tres crisis (web del Grup Germinal) (.pdf)

Pravda, 20.9.1918: El caràcter dels nostres diaris.

Pravda, 3.1.1919: De la democràcia i la dictadura.

La Internacional Comunista, 5.1919: La Tercera Internacional i el seu lloc en la història (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

Pravda, 6.11.1919: El poder soviètic i la situació de la dona (web d'Arran).

1921: Sobre la significació de l’or ara i després de la victòria completa del socialisme (web del Grup Germinal) (.pdf)

Pod Znàmenem Marxizma, 3.1922: Sobre el significat del materialisme militant (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

Lletres i altres documents

1895: Frederic Engels (web del Grup Germinal) (.pdf)

1897: A quina herència renunciem? (web del Grup Germinal) (.pdf)

1898: La “Unió de lluita” als obrers de Petersbug i als socialistes (web del Grup Germinal) (.pdf)

2.2.1905 (Document intern): Un breu esquema de l'escissió del POSDR.

1908 (Comunicació al «Simposi Karl Marx»): Marxisme i revisionisme (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

12.1910: Algunes particularitats del desenvolupament històric del marxisme (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

1910: Divergències en el moviment obrer europeu (web del Grup Germinal) (.pdf)

Article de la Granat Enciclopedia (1915): Karl Marx (web del Grup Germinal) (.rtf) (.pdf).

1.1917: Informe sobre la revolució de 1905 (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf).

7.1917: Sobre les consignes (Web del Grup Germinal) (.pdf)

13.9.1917 (Lletra al C.C. del POSDR): Marxisme i revolta.

14.9.1917 (Lletra al C.C. del POSDR): Els bolxevics hauríem de prendre el poder!.

17.10.1917: Lletra als camarades.

26-27.10.1917: Projecte de decret sobre el control obrer (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

12.1917: Tesis sobre l’assemblea constituent (web del Grup Germinal) (.doc) (.pdf)

3.4-1918: Les tasques immediates del govern soviètic (Tesis presentades al CC del POSDR, 26.4.1918)

26.5.1918: Tesis del moment present.

22.8.1918: Carta als obrers nord-americans (web del Grup Germinal) (.pdf)

30.10.1919: Economia i política en l'època de la dictadura del proletariat (web del Grup Germinal) (.pdf)

Finals del 1919: Introducció a «Deu dies que sacsejaren el món», de John Reed.

1920: La cultura proletària (projecte de resolució del Congrés del Proletkult) (web del Grup Germinal) (.pdf)

La qüestió de les nacionalitats o «autonomització» (Notes redactades a M. V. Frunze, 30/31.12.1922)

2.3.1923: Més val poc i bo (sobre la Inspecció Obrera i Camperola) (web del Grup Germinal) (.pdf)

Documents elaborats per a la Reunió Conjunta del Comitè Execució Central de Tota Rússia, del Soviet de Moscou, dels Comitès Fabrils i dels Sindicats (10.1918):

Resolució sobre la situació creada per la fi de la guerra inter-imperialista (web del Grup Germinal) (.pdf)

Documents elaborats per al 8è Congrés del Partit Comunista (Bolxevic) de Rússia (18-23.3.1919)

Informe sobre el programa del partit, informe sobre el treball al camp i resolució sobre l'actitud envers els camperols mitjans (web del Grup Germinal) (.pdf)

Documents elaborats per al 1r Congrés de la Internacional Comunista (1919):

Tesis sobre la democràcia burgesa i la dictadura del proletariat (web del Grup Germinal) (.pdf)

Documents elaborats per al 2n Congrés de la Internacional Comunista (1920):

Tesis sobre les qüestions nacional i colonial (web del Grup Germinal) (.pdf).

Tesis sobre la qüestió agrària (web del Grup Germinal) (.pdf).

Les tasques fonamentals de la Internacional Comunista (web del Grup Germinal) (.pdf).

Condicions d'admissió en la Internacional Comunista (web del Grup Germinal) (.pdf).

Documents elaborats per al 8è Congrés dels Soviets de Tota Rússia (22-29.12.1920):

Informe sobre política exterior i interior i Resolució sobre el Projecte d'Electrificació (web del Grup Germinal) (.pdf)

Documents elaborats per al 3r Congrés de la Internacional Comunistat (1921):

Tesis de l'informe sobre la tàctica del PCR (document elaborat per al 3r Congrés de la Internacional Comunista - 1921) (web del Grup Germinal) (.pdf).