Lenin

L’ESTAT I LA REVOLUCIÓ

La doctrina marxista de l’estat i les tasques del proletariat en la revolució

1918

Escrit en agost-setembre de 1917, l’apartat 3 del Capítol II abans del 17 de desembre de 1918. Publicat en 1918 en un fullet per l’Editorial Zhizn y Znanie. Petrograd)

Versió al català establerta per Ernest Blanc des del text del Marxists Internet Arxives, revisada i contrastada amb El Estado y la revolución, publicada en el volum 2, pp. 291-389, de les Obras escogidas en tres tomos, 1970, Editorial Progreso, Moscou). Disponible en .doc i en .pdf.

Índex

PREFACI A LA PRIMERA EDICIÓ

PREFACI A LA SEGONA EDICIÓ

CAPITOL I: LA SOCIETAT DE CLASSES I L'ESTAT

1.- L’estat, producte del caràcter irreconciliable de les contradiccions de classe

2.- Els destacaments especials de forces armades, les presons, etc

3.- L’estat, instrument d’explotació de la classe oprimida

4.- L’“extinció” de l’estat i la revolució violenta

CAPITOL II: L’ESTAT I LA REVOLUCIÓ. L’EXPERIÈNCIA DELS ANYS 1848 A 1851

1.- En vespres de la revolució

2.- El balanç de la revolució

3.- Com plantejava Marx la qüestió en 1852

CAPÍTOL III: L’ESTAT I LA REVOLUCIÓ. L’EXPERIÈNCIA DE LA COMUNA DE PARÍS DE 1871. L’ANÀLISI DE MARX

1.- En què consisteix l’heroisme de la temptativa dels comuners?

2.- Amb què substituir la màquina de l’estat una vegada destruïda?

3.- L’abolició del parlamentarisme

4.- Organització de la unitat de la nació

5.- La destrucció de l’estat paràsit

CAPÍTOL IV: CONTINUACIÓ, ACLARIMENTS COMPLEMENTARIS D’ENGELS

1.- “El problema de la vivenda”

2.- Polèmica amb els anarquistes

3.- Una carta a Bebel

4.- Crítica del projecte de programa d’Erfurt

5.- Prefaci de 1891 a La guerra civil de Marx

6.- Engels i la superació de la democràcia

CAPÍTOL V: LES BASES ECONÒMIQUES DE L’ESTAT

1.- Plantejament de la qüestió per Marx

2.- La transició del capitalisme al comunisme

3.- Primera fase de la societat comunista

4.- La fase superior de la societat comunista

CAPÍTOL VI: L’ENVILIMENT DEL MARXISME PELS OPORTUNISTES

1.- La polèmica de Plekhanov amb els anarquistes

2.- La polèmica de Kautsky amb els oportunistes

3.- La polèmica de Kautsky amb Pannekoek

PARAULES FINALS A LA PRIMERA EDICIÓ