Lenin

L’ESTAT I LA REVOLUCIÓ

PREFACI A LA SEGONA EDICIÓ

Aquesta edició, la segona, no conté a penes modificacions. No s'ha fet més que afegir l'apartat 3 al capítol II.

L'Autor

Moscou, 17 de desembre de 1918.