JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

(1895-1930)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.





Des d'aquí podeu accedir:

Biografia



1924: Lenin.




Archivo de obras de José Carlos Mariátegui