Epíleg a la segona edició | Índex | A la tercera edicióPròleg i epíleg a l'edició francesa

London, 18 de març del 1872

Al ciutadà Maurice La Châtre

Benvolgut ciutadà!

Felicit la vostra idea de publicar la traducció del «Capital» en lliuraments periòdics. D'aquesta forma el llibre serà més accessible a la classe obrera, una consideració que per mi supera tota la resta.

Aquesta és la cara de la medalla, però hi ha també la creu: el mètode de recerca que he emprat i que no havia sigut aplicat anteriorment en problemes econòmics fa la lectura dels primers capítols força dura, i cal tèmer que el públic francès, sempre impacient d'arribar a una conclusió, àvid de conèixer el lligam entre els principis generals i les qüestions immediates que han aixecat les llurs passions, es puguen desencoratjar perquè no hi podran anar tot d'una.

Això és un desavantatge contra el qual no puc fer més que advertir i aconsellar als lectors que cerquen gelosament la veritat. No hi ha cap avinguda per la ciència, i tan sols aquells qui no temin la pendent esgotadora del seu camí tenen la possibilitat d'arribar als seus cims lluminosos

Karl Marx

Al lector

El senyor J. Roy es posà la tasca de fer una versió que fos els més exacta i àdhuc literal possible, i ho ha acomplert escrupolosament. Però aquesta escrupolositat m'ha obligat a modificar el seu text, amb la idea de fer-lo més intel·ligible pel lector. Aquestes alteracions, fetes de dia en dia, ja que el llibre es publicava en lliurament, no es feren amb la mateixa cura i poden haver tingut com a resultat una manca d'harmonia en l'estil.

Després d'haver realitzat aquest treball de revisió, em vaig decidir a aplicar-lo també al text original que feia de base (la segona edició alemanya), per simplificar arguments, completar uns altres, aportar material històric o estatístic adicional, afegir suggeriments crítics, etc. Per tant, siguen quins siguen les mancances literàries d'aquesta edició francesa potser posseeix un valor científic independent de l'original i l'haurien de consultar fins i tot els lectors fets a la llengua alemanya.

A sota donc els passatges a l'epíleg a la segona edició alemanya que tracten del desenvolupament de l'economia política a Alemanya i el mètode emprat en aquesta obra.

Londres, 28 d'abril del 1875

Karl Marx