V. I. Lenin: Stát a revoluce
srpen- září 1917

Kapitola VII

ZKUŠENOSTI RUSKÝCH REVOLUCÍ ROKU 1905 A 1917

Nedokončená kapitola zní:

Thema, uvedené v nadpisu této kapitoly, je tak nesmírně obsáhlé, že by bylo možno a nutno napsat o něm celé svazky. V tomto spisku budu ovšem nucen omezit se jen na nejhlavnější poučení ze zkušeností, týkajících se bezprostředně úkolu proletariátu v revoluci se zřetelem k státní moci. (Zde rukopis končí. Pozn. red. českého vydání.)