Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Vladimír Iljič Lenin


STÁT A REVOLUCEObsah

Stát a revoluce - předmluva k prvnímu vydání

I Třídní společnost a stát

II Zkušenosti z let 1848 –1851

III Zkušenosti pařížské komuny roku 1871. Marxův rozbor

IV Pokračování. Engelsovy dodatečné vysvětlivky

V Ekonomické základy odumírání státu

VI Zvulgarizování marxismu oportunisty

VII Zkušenosti z ruských revolucí roku 1905 a 1917

 


Napsáno v srpnu – září 1918.
Vyšlo jako brožura roku 1918.

V. I. Lenin, Spisy z r. 1917 ve 3 svazcích,
sv. III., 1934, str. 1 – 104.

Publikováno z podkladů poskytnutých Honzou M. Upraveno podle V.I.Lenin, Vybrané spisy, sv. II, Svoboda, Praha, 1950