Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Vladimír Iljič Lenin

Abecední obsah spisů:
Chronologický obsah spisů:

Jeden z vůdců strany bolševiků od jejího založení v roce 1903. V roce 1917 přivedl sověty k moci. Byl předsedou sovětské vlády – Rady lidových komisařů RSFSR - až do roku 1922, kdy v důsledku špatného zdraví odstoupil.

Lenin se narodil 22. dubna 1870 v Simbirsku. Od mládí se účastnil revolučního boje – jeho starší brat byl popraven za pokus o atentát na cara Alexandra III. V roce 1891 Lenin ukončil studium práva a hned poté začal pracovat v Samaře. Po přechodu do Petrohradu v roce 1893 ho jeho zkušenosti s útiskem rolnictva v Rusku společně s revolučním učením G. V. Plechanova přivedly k revolučním skupinám. V dubnu 1895 mu jeho soudruzi pomohli vycestovat do zahraničí, aby se rychle seznámil s revolučním hnutím v Evropě a zvláště, aby se setkal se skupinou Osvobození práce vedenou Plechanovem. Po pěti měsících v zahraničí, naplněných cestováním ze Švýcarska do Francie a Německa, prací v knihovnách a s novinami na cestách, se Lenin vrátil do Ruska a přivezl sebou aktovku s dvojitým dnem plnou marxistické literatury.

Po návratu do Ruska Lenin s Martovem založili Svaz boje za osvobození dělnické třídy, sdružující tehdejší petrohradské marxistické kroužky. Tato skupina podporovala stávky a odborářskou činnost, rozšiřovala marxistickou literaturu a vyučovala v dělnických vzdělávacích kroužcích. V Petrohradě začal i Leninův vztah k Naděždě Krupské. V noci 8. prosince 1895 byl Lenin zatčen; Byl odsouzen k 15 měsícům vězení. V roce 1897, po vypršení trestu vězení, přidalo samoděržaví další tři roky, za pokračující psaní a organizační činnost za pobytu ve vězení. Lenin byl poslán do vyhnanství do vesnice Šušenskoje na Sibiři. Brzo byla pro svoji revoluční činnost do vyhnanství poslána i Krupská, kde pak společně pracovali na organizování strany, na monumentálním díle Rozvoj kapitalizmu v Rusku a na překladu díla Sydney a Beatrice Webových Průmyslová demokracie.

Po uplynutí vyhnanství emigroval Lenin do Mnichova, kam ho brzy následovala Krupská. S cílem sjednotit Ruskou sociálně demokratickou dělnickou stranu, která byla po policejní persekuci po prvním kongresu strany v roce 1898 rozehnána, založil Lenin Jiskru.

Poté co vedl Říjnovou revoluci, působil Lenin jako první a jediný předseda RLK RSFSR. 30. srpna 1918 byl při atentátu těžce zraněn. V roce 1919 založil Lenin Komunistickou internacionálu. V roce 1921 zavedl NEP. Během roku 1922 prodělal Lenin řadu záchvatů, které mu zabránily aktivně pracovat ve vládě. V posledním roce svého života – koncem roku 1922 a v roce 1923 napsal Lenin svoji poslední práci, ve které načrtl program boje proti byrokratizaci komunistické strany a sovětského státu. Umřel 24. ledna 1924.

 

(Abecedně)

I. |VII. |B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | Z

I.
I. celoruský sjezd rolnických zástupců 4.-28. května (17. května-10. června) 1917, 1917
I. celoruský sjezd sovětů dělnických a vojenských zástupců 3.-24. června (16. června - 1. července) 1917, 1917
VII.
VII. (dubnová) celoruská konference SDDSR(b) 24.-29. dubna (7.-12. května) 1917, 1917
B
Banky a ministři, 1917
Bedřich Engels, 1895
Bij, ale nezabij, 1901
Bolševismus a „rozklad“ armády, 1917
Buržoazie zastrašuje lid, 1917
C
Carské vládě, 1896
Celá desítka "socialistických" ministrů, 1916
Co nejdříve, 1917
Co před revoluci prohlašovala naše strana o válce, 1917
Co rozumějí pod slovem „hanba“ kapitalisté a co proletáři, 1917
Č
Čcheidzeho frakce a její úloha, 1916
Čím se vlastně lišíte od Plechanova, páni eseři a menševici?, 1917
Čínská válka, 1900
Články pro list Rabočaja gazeta, 1899
D
Další komise, 1917
Další odklon od demokratismu, 1917
Další trestuhodný čin kapitalistů, 1917
Dějiny jednoho kratičkého období v životé jedné socialistické strany, 1917
Dělnická strana a rolnictvo, 1901
Dělníkům a dělnicím Torntonovy továrny, 1895
Dělníkům podporujícím boj proti válce a proti socialistům, kteří přešli na stranu svých vlád, 1916
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu, 1920
Diskusní příspěvek na zasedání výkonného výboru petrohradského sovětu 4. (17.) dubna 1917 k otázce průjezdu Německem, 1917
Do vínku právě narozené... „nové“ vládě, 1917
„Dobrovolná dohoda“ mezi statkáři a rolníky?, 1917
Dohoda s kapitalisty, nebo svržení kapitalistů? (Jak ukončit válku), 1917
Domnělé, nebo skutečné bláto?, 1917
Dopis obvodním výborům petrohradské organizace SDDSR (bolševiků), 1917
Dopis redakci, 1917
Dopis redakci, 1917
Dopis redakci, 1917
Dopis redakční skupině, 1899
Dopis švýcarským dělníkům na rozloučenou, 1917
Dopisy o taktice, 1917
Dopisy zdaleka, 1917
Dreyfusiáda, 1917
Dva nedostatky, 1917
Dva světy, 1917
Dvanáct stručných tezí o Greulichově obraně obrany vlasti, 1917
E
Ekonomický obsah narodnictví a jeho kritika v knize p. Struva, 1894
Epidemie důvěřivosti, 1917
Existuje cesta ke spravedlivému míru?, 1917
F
„Faktické příměří“, 1917
Fráze a fakta, 1917
G
Gymnasijní hospodářství a gymnasijní polepšovny, 1895
H
Hanba!, 1917
Hanebný blok menševiků a narodniků se skupinou Jednota, 1917
Hledá se Napoleon, 1917
Hospodářský rozvrat a boj proletariátu proti němu, 1917
Hrozí hospodářský rozvrat, 1917
Ch
Chtějí zaskočit dělníky, 1917
I
I. G. Cereteli a třídní boj, 1917
Imperialismus a rozštěpení socialistického hnutí, 1916
Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu, 1916
"Imperialistický ekonomismus" jako nově vznikající směr, 1916
Interview poskytnuté E. Torniainenovi 23. dubna (6. května) 1917, 1917
J
Jak a proč byli rolníci oklamáni?, 1917
Jak bojovat proti kontrarevoluci, 1917
Jak Jiskra div nezhasla, 1890
Jak jsme přijeli, 1917
Jak kapitalisté zastrašují lid, 1917
Jak se připoutali ke kapitalistům, 1917
Jak se Rodzjanko ospravedlňuje, 1917
Jak to jen udělat?, 1917
Jak zatajují zisky páni kapitalisté (K otázce kontroly), 1917
Jakého dědictví se zříkáme?, 1897
Jaký zmatek se dělá kolem jasné otázky, 1917
Je možné zastrašit dělnickou třídu „jakobínstvím“?, 1917
Jedna z tajných smluv, 1917
Jedna zásadní otázka („Zapomenutá slova“ demokratismu), 1917
Jedna ze zásadních otázek, 1917
Ještě k teorii realizace, 1899
Jugend-Internationale (Noticka), 1916
K
K čemu vedou kontrarevoluční kroky prozatímní vlády, 1917
K charakteristice ekonomického romantismu, 1897
K naší statistice továren a závodů, 1898
K návratu emigrantů, 1917
K návrhu dohody se Struvem, 1901
K otázce sjednocení internacionalistů, 1917
K otázce, mají-li se bolševičtí předáci dostavit k soudu, 1917
K pojetí otázky obrany vlasti, 1916
K profession de foi, 1899
K vyvrácení hanebných pověstí, 1917
K záležitosti „Grimm“, 1917
Kam přivedli revoluci eseři a menševici?, 1917
Kapitalismus v zemědělství. (O knize Kautského a článku pana Bulgakova), 1899
Kapitalisté si tropí posměch z lidu, 1917
Kapitalisty musíme usvědčovat, 1917
Kdo jsou „přátelé lidu“ a jak bojují proti sociálním demokratům, 1894
Kdo má moc a kde je kontrarevoluce?, 1917
Kdo za to odpovídá?, 1917
„Kejkle“ a kejklířství politické bezzásadovosti, 1917
Komu se smějete? Sami sobě se smějete!, 1917
Koncept článku nebo projevu na obranu dubnových tezí, 1917
Koncept tezí provolání k mezinárodní socialistické komisi a ke všem socialistickým stranám, 1916
Koncept tezí ze 4. (17) března 1917, 1917
Konspekt nezjištěného projevu na veřejném shromážděni, 1917
Kontrarevoluce přechází do útoku („Jakobíni bez lidu“), 1917
Krach?, 1917
„Krize moci“, 1917
Krize se blíží, hospodářský rozvrat se prohlubuje, 1917
L
Levičáctví — dětská nemoc komunismu, 1920
Logika občana V. Černova, 1917
Louisblankovština, 1917
M
Maloburžoazní stanovisko k hospodářskému rozvratu, 1917
Marná snaha očistit oportunismus, 1916
Materiály k revizi programu strany, 1917
N
Na okraj jednoho novinového článku, 1897
Na přelomu, 1917
Na vědomí soudruhům!, 1917
Nač myslí naši ministři?, 1895
Naléhavá otázka, 1899
Naléhavé úkoly našeho hnuti, 1900
Narážky, 1917
Náš nejbližší úkol, 1899
Náš program, 1899
Naše názory. Odpověď na rezoluci výkonné komise sovětu vojenských zástupců, 1917
Návrh a výklad programu sociálně demokratické strany, 1895
Návrh dohody, 1900
Návrh programu naší strany, 1899
Návrh prohlášení redakce listu Jiskra a časopisu Zarja, 1900
*Návrh prohlášení ÚV SDDSR(b) a byra bolševické frakce celoruskému sjezdu sovětů k zákazu demonstrace, 1917
*Nedokončený životopis, 1917
Nehorázná lež, 1917
Nekritická kritika, 1900
Nemají čistou, principiální zbraň, a tak chytli špinavou, 1917
Neodvratná katastrofa a přehnané sliby, 1917
Nepodařené pokusy pana Plechanova vykroutit se, 1917
Neradostný dokument, 1917
Nestoudná lež kapitalistů, 1917
Nic se nezměnilo, 1917
Nóta prozatímní vlády, 1917
Nová Dreyfusova aféra?, 1917
„Nová“ vláda už zaostává nejen za revolučními dělníky, ale i za rolnictvem, 1917
Nové hospodářské proudy v životě rolnictva, 1893
Nový tovární zákon, 1897
O
O dvojvládí, 1917
O hesle "odzbrojení", 1916
O Juniově brožuře, 1916
O karikatuře marxismu a "imperialistickém ekonomismu", 1916
O nepřátelích lidu, 1917
O nutnosti založit odborový svaz zemědělských dělníků Ruska, 1917
O pevné revoluční moci, 1917
O podnikových soudech, 1899
O pozměňovacím návrhu k Bebelově rezoluci na stuttgartském kongresu, 1916
O proletářské milici, 1917
O separátním míru, 1916
O stávkách, 1899
O škodlivosti frází, 1917
O svolání mezinárodní, takzvané socialistické konference s účastí sociálšovinistů, 1899
O takzvané otázce trhů, 1893
O úkolech proletariátu v nynější revoluci, 1917
O užitečnosti věcné polemiky, 1917
O úkolech SDDSR v ruské revoluci, 1917
O „živelném zabíráni“ půdy (Špatné argumenty socialistů-revolucionářů), 1917
Občané! Uvědomte si, v čem spočívají metody kapitalistů všech zemí!, 1917
Obhajoba imperialismu zastíraná líbivými frázemi, 1917
Objektivní statistika, 1901
Obrana neutrality, 1917
Obrat ve světové politice, 1917
Odpověď P. Kijevskému (J. Pjatakovovi), 1916
Odpověď panu P. Něždanovovi, 1899
Odpověď zástupci švédských levicových sociálních demokratů F. Strömovi 31.března (13.dubna) 1917, 1917
Odpovědi dopisovateli listu Politiken 31. března (13. dubna) 1917, 1917
Opovrženíhodné metody, 1917
Osmnáctý červen, 1917
Osnova čtvrtého Dopisu zdaleka, 1917
Osnova referátu Revoluce v Rusku, její význam a úkoly, 1917
Osnovy článku Revoluce v Rusku a úkoly dělníků všech zemí, 1917
Ospravedlňování ostudy, 1917
Otevřený dopis Borisu Souvarinovi, 1916
Otevřený dopis delegátům celoruského sjezdu rolnických zástupců, 1917
Otevřený dopis Charlesu Nainovi, členovi mezinárodní socialistické komise v Bernu, 1916
P
Pacifismus buržoazní a pacifismus socialistický, 1917
Perly narodnické planomanie, 1897
Petrohradská městská konference SDDSR(b) 14. - 22. dubna (27. dubna - 5. května) 1917, 1917
Pevnost řetězu je dána pevností jeho nejslabšího článku, 1917
Poctivé obranářství dává o sobě vědět, 1917
Poctivý hlas ve sboru pomlouvačů, 1917
Poděkování, 1917
Podivné překrucování citátů, 1917
Pokyny pro zástupce volené v plucích a v závodech do sovětu dělnických a vojenských zástupců, 1917
Politická zpráva ÚV KS(b)R na XI. sjezdu, 1922
Politické strany v Rusku a úkoly proletariátu, 1917
Pomluvy a fakta, 1917
Popletové a strašpytlové, 1917
Pošetilá škodolibost, 1917
Poučení z krize, 1917
„Pověsti znepokojující obyvatelstvo“, 1917
Pozdravný projev na sjezdu Italské socialistické strany, 1916
Pozměňovaci návrh k rezoluci o otázce války, 1917
Poznámka, 1917
Poznámka k teorii trhů, 1898
Proč urychlovat převratnost doby?, 1901
Prohlášení pro list Volksrecht, 1917
Prohlášení redakce Jiskry, 1900
Projev k dělníkům, vojákům a námořníkům před finským nádražím 3. (16.) dubna 1917, 1917
Projev na I. petrohradské konferenci závodních výborů 31. května (13. června) 1917. Stručná novinová zpráva, 1917
Projev na poradě se švédskými levicovými sociálními demokraty 31. března (13. dubna) 1917, 1917
Projev na shromáždění v Putilovově závodě 12. (25.) května 1917 (Stručná novinová zpráva), 1917
Projev na shromáždění vojáků izmajlovského pluku 10. (23.) dubna 1917, 1917
Projev na shromáždění vojáků obrněného oddílu v michajlovské jízdárně 15. (28.) dubna 1917, 1917
Projev na sjezdu Švycarské sociálně demokratické strany 4. listopadu 1916, 1916
Projev na zasedání bolševické frakce I. celoruského sjezdu sovětu dělnických a vojenských zástupců 31. května (13. června) 1917. Stručná novinová zpráva, 1917
Projev na zasedání petrohradského výboru SDDSR(b) 11. (24.) června 1917 k odvolání demonstrace, 1917
Proletářská revoluce a renegát Kautský, 1918
Protest ruských sociálních demokratů, 1899
Proti hospodářskému rozvratu zvýšením počtu komisí, 1917
Proti pogromistúm, 1917
Provoláni k vojákům všech válčících zemí, 1917
Průjezd ruských revolucionářů Německem, 1917
Před soud s Rodzjankem a Džunkovským za to, že kryli provokatéra!, 1917
Předmluva k brožuře májové dny v Charkově, 1900
Přednáška o revoluci 1905, 1916
Příležitostné články, 1901
„Půjčka svobody“, 1917
Původní koncept dubnových tezí, 1917
R
Rada neboli rozkaz Šingarjova a rada jednoho místního sovětu dělnických a vojenských zástupců, 1917
Reakční síly podporují kadety, menševici a narodnici jsou s kadety v jedné vládě, 1917
Recenze. A. Bogdanov, Stručná příručka ekonomické vědy, 1898
Recenze. Hobson, Vývoj soudobého kapitalismu, 1899
Recenze. Karl Kautsky, Agrární otázka, 1899
Recenze. Karl Kautsky, Bernstein a sociálně demokratický program. Antikritika, 1899
Recenze. Obchodní a průmyslové Rusko, 1899
Recenze. Parvus, Světový trh a zemědělská krize, 1899
Recenze. R. Gvozděv, Kulactví a lichvářství a jejich společenskoekonomický dosah, 1899
Recenze. S. N. Prokopovič, Dělnické hnutí na Západě, 1899
Referát na schůzi bolševiků, účastníků celoruské porady sovětů dělnických a vojenských zástupců 4. (17.) dubna 1917, 1917
Referát o současné situaci na celoruské konferenci frontových a týlových vojenských organizací SDDSR(b) 20. června (3. července) 1917, 1917
Revoluce v rozkladu, 1917
Revoluce v Rusku a úkoly dělníků všech zemí, 1917
Revoluce, ofenzíva a naše strana, 1917
Rezoluce o ekonomických opatřeních k boji proti hospodářskému rozvratu, 1917
Rezoluce ústředního výboru SDDSR( b), schválená 21. dubna (4. května) 1917, 1917
Rezoluce ústředního výboru SDDSR(b), schválená ráno 22. dubna (5. května) 1917, 1917
Rezoluce ÚV SDDSR(b) z 20. dubna (3. května) 1917 O krizi vyvolané nótou prozatímní vlády z 18. dubna (1. května) 1917, 1917
Rozkol v zahraničním Svazu ruských sociálních demokratů, 1900
Rozporuplné stanovisko, 1917
S
S čím mohli počítat kadeti, když odcházeli z vlády?, 1917
S ikonami proti kanónům, s frázemi proti kapitálu, 1917
Sdělení "starých" členům petrohradského Svazu boje za osvobození dělnické třídy, 1896
Sjezd rolnických zástupců, 1917
Smítko v cizím oku, 1917
Smutný ústup od demokratismu, 1917
Sociálšovinisté a internacionalisté, 1917
Soudruhům strádajícím v zajetí, 1917
Soupis domácké výroby v Permské gubernii za rok 1894/1895 a všeobecné otázky "domáckého průmyslu", 1897
Spolčeni lhářů, 1917
Spolek pro zastavení revoluce, 1917
Sprosté pomluvy reakčních listů a Alexinského, 1917
Stát a revoluce, 1917
Statistika a sociologie, 1917
Strana proletariátu ve volbách do obvodních dum, 1917
Strany ve volbách do petrohradských obvodních dum, 1917
Š
Šílenství kapitalistů, nebo omezenost sociální demokracie?, 1917
Štvavá agitace vládního listu, 1917
T
Tajemství zahraniční politiky, 1917
Telegram bolševikům odjíždějícím do Ruska, 1917
Téměř k podstatě věci, 1917
Teze o ústavodárném shromáždění, 1917
Teze o vztahu Švýcarské sociálně demokratické strany k válce, 1916
Teze referátu Revoluce v Rusku, její význam a úkoly, 1917
Tisící prvá lež kapitalistů, 1917
To je nedemokratické, občane Kerenskij!, 1917
Tón ministra, 1917
Tři krize, 1917
Tři zdroje a tři součásti marxismu, 1913
Třídní přesun, 1913
Třídní spolupráce s kapitálem, nebo třídní boj proti kapitálu?, 1917
Ú
Úkoly levicových zimmerwaldovců ve Švýcarské sociálně demokratické straně, 1916
Úkoly proletariátu v naší revoluci, 1917
Úkoly revoluce, 1917
Úkoly ruských sociálních demokratů, 1897
Ukrajina, 1917
Ukrajina a porážka vládnoucích stran v Rusku, 1917
Ultrareakcionáři z 3. června jsou pro okamžitou ofenzívu, 1917
Úskoky republikánských šovinistů, 1917
Usnesení zahraničního kolegia ÚV SDDSR, 1917
Úvod k rezolucím VII. (dubnové) celoruské konference SDDSR(b), 1917
V
Válka a prozatímní vláda, 1917
Válka a revoluce. Přednáška ze 14. (27.) května 1917, 1917
Ve šlépějích listu Russkaja volja, 1917
„Velký ústup“, 1917
Vládnoucí a odpovědné strany, 1917
Vojáci a půda, 1917
Vojákům a námořníkům, 1917
Vojenský program proletářské revoluce, 1916
Vrabec v hrsti, nebo holub na střeše?, 1917
Vsuvka do článku N. K. Krupské Epizoda z dějin sociálně demokratické dělnické strany Ruska, 1917
Všechnu moc sovětům!, 1917
Výklad zákona o pokutách ukládaných dělníkům v továrnách a závodech, 1895
Výsledky diskuse o sebeurčení, 1916
Vývoj kapitalismu v Rusku, 1898
Význam sbratřování, 1917
Významné odhalení, 1917
Výzva výkonné komise petrohradského výboru SDDSR(b), 1917
Z
Z jakého třídního zdroje přicházejí a „přijdou“ cavaignacové?, 1917
Z trestu rukuje 183 vysokoškolských studentů, 1901
Zabloudili za bílého dne, 1916
Záhada, 1917
Zahraniční politika ruské revoluce, 1917
Zaniklo dvojvládí?, 1917
Zapomněli na to hlavní (Municipální platforma strany proletariátu), 1917
Zásadní teze k otázce války, 1916
Zase další lež, 1917
Zasedáni petrohradského výboru SDDSR(b) 30. května (12. června) 1917, 1917
Zasedání vojenské sekce petrohradského sovětu dělnických a vojenských zástupců 17. (30.) dubna 1917, 1917
Zavádět socialismus, anebo odhalovat lidi okrádající státní pokladnu?, 1917
Záznam z 29. prosince 1900, 1900
Zázraky revoluční energie, 1917
Zmatek v hlavách (Znovu o anexích), 1917
Znepokojení, 1917
Zpětný směr v ruské sociální demokracii, 1899
*Zpráva o výsledcích VII. (dubnové) celoruské konference SDDSR(b) na schůzi petrohradské organizace 8. (21.) května 1917, 1917
Zprávy o hospodářském rozvratu, 1917


(Chronologicky)

Spisy, 1. díl, 1893 - 1894
Spisy, 2. díl, 1895 - 1897
Spisy, 3. díl, Vývoj kapitalismu v Rusku
Spisy, 4. díl, 1898 - duben 1901
.
.
Spisy, 30. díl, červenec 1916 - únor 1917
Spisy, 31. díl, březen - duben 1917
Spisy, 32. díl, květen - červenec 1917

__________________________________

Poznámka:

U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninizmu při ÚV KSSS. (Pozn. red.)


Zpět na českou sekci