Vladimír Iljič Lenin

Nový tovární zákon[105]


Obsah

  I. Proč byl vydán nový tovární zákon?
  II. Co se považuje za pracovní dobu?
  III. O kolik hodin se zkracuje podle nového zákona pracovní doba?
  IV. Co považuje zákon za "noční dobu" pro dělníky?
  V. Jak dokazuje ministerstvo financí, že omezení přesčasové práce
by bylo vůči dělníkovi "nespravedlivé"?
  VI. Jaká práva dává nový zákon ministrům?
  VII. Jak naše "křesťanská" vláda omezuje dělníkům svátky?
  VIII. Co je zárukou provádění nového zákona?
  IX. Zlepší nový zákon postavení dělníků?
  X. Jaký význam má nový zákon?
 
    Příloha
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII

Napsáno ve vyhnanství v létě 1897
Příloha napsaná na podzim 1897
Poprvé otištěno roku 1899
v Ženevě jako brožura
  Podle textu brožuryPoznámky:

105 Brožuru Nový tovární zákon napsal V. I. Lenin v sibiřském vyhnanství v létě roku 1897 a přílohu k ní na podzim téhož roku. Podle předmluvy P. B. Axelroda k prvnímu vydání Leninovy brožury Úkoly ruských sociálních demokratů usuzujeme, že se rukopis brožury dostal za hranice až na podzim roku 1898. V roce 1899 ji skupina Osvobození práce vytiskla v ženevské tiskárně Svazu ruských sociálních demokratů.