Vladimír Iljič Lenin

Soupis domácké výroby
v Permské gubernii
za rok 1894/1895
a všeobecné otázky
„domáckého“ průmyslu
[109]


Obsah

Článek první
  I. Všeobecné údaje
  II. „Domácký výrobce“ a námezdní práce
  III. „Občinová pracovní posloupnost“
Článek druhý
  IV. Zemědělské hospodářství „domáckých výrobců“
  V. Velké a malé podniky. Důchody domáckých výrobců
Článek třetí
  VI. Kdo je to faktor?
  VII. „Potěšitelné jevy“ v domáckém průmyslu
  VIII. Narodnický program průmyslové politiky

Napsáno ve vyhnanství v srpnu - září,
nejpozději 7. (19.) září 1897
Poprvé otištěno roku 1898 ve sborníku
Vladimír Iljin, Ekonomičeskije eťudy i staťji
Petrohrad
  Podle textu sborníku
Ekonomičeskije eťudy i staťji
porovnaného s textem sborníku
Vl. Iljin, Agrarnyj vopros, 1908Poznámky:

109 Stať Soupis domácké výroby v Permské gubernii za rok 1894/1895 a všeobecné otázky „domáckého“ průmyslu V. I. Lenin napsal v sibiřském vyhnanství v srpnu-září, nejpozději 7. (19.) září 1897. Materiál z této stati použil v knize Vývoj kapitalismu v Rusku. Článek byl poprvé vydán roku 1898 ve sborníku Ekonomičeskije eťudy i staťji a v roce 1908 znovu ve sborníku Agrarnyj vopros.