Vladimír Iljič Lenin

K charakteristice
ekonomického romantismu

SISMONDI A NAŠI DOMÁCÍ SISMONDOVCI[47]


Obsah

Kapitola I.   Ekonomické teorie romantismu
  I. Zužuje se vnitřní trh ožebračováním malovýrobců?
  II. Sismondiho názory na národní důchod
  III. Sismondiho závěry z chybného učení o dvou částech roční výroby v kapitalistické společnosti
  IV. V čem se mýlí teorie Adama Smitha a Sismondiho o národním důchodu?
  V. Akumulace v kapitalistické společnosti
  VI. Zahraniční trh jako "východisko z nesnází" při realizaci nadhodnoty
  VII. Krize
  VIII. Kapitalistická renta a kapitalistické přelidnění
  IX. Stroje v kapitalistické společnosti
  X. Protekcionismus
  XI. Všeobecný význam Sismondiho v dějinách politické ekonomie
    Postskriptum
     
Kapitola II.   Charakter kritiky kapitalismu u romantiků
  I. Sentimentální kritika kapitalismu
  II. Maloburžoazní charakter romantismu
  III. Růst průmyslového obyvatelstva na úkor zemědělského
  IV. Praktická přání romantismu
  V. Reakční charakter romantismu
  II. Obilní cla v Anglii a jak je hodnotí romantismus a vědecká teorie

Otištěno v dubnu - červenci 1897
v časopise Novoje slovo č. 7 - 10
Podepsán: K. T — n
Přetištěno roku 1898 ve sborníku
Vladimir Iljin, Ekonomičeskije eťudy i staťji
Petrohrad
  Podle sborníku
Ekonomičeskije eťudy i staťji
porovnaného s textem časopisu
Novoje slovo a textem sborníku
Vl. Iljin, Agrarnyj vopros, 1908Poznámky:

47 Spis K charakteristice ekonomického romantismu byl uveřejněn ve čtyřech číslech (7.—10.) časopisu legálních marxistů Novoje slovo (duben — červenec 1897) s podpisem K. T—n, později byl zařazen do sborníku Vladimir Iljin, Ekonomičeskije eťudy i staťji, vydaném v říjnu 1898 (na obálce a titulním listě je uveden rok 1899). Počátkem roku 1908 byl v upravené a zkrácené formě otištěn ve sborníku Vl. Iljin, Agrarnyj vopros. V tomto vydání je vynechána 3. část II. kapitoly Růst průmyslového obyvatelstva na úkor zemědělského a konec 5. části II. kapitoly Reakční charakter romantismu. K I. kapitole Lenin napsal Postskriptum.

V legálních vydáních z let 1897 a 1898 musel Lenin z cenzurních důvodů používat místo slov „Marxova teorie“ a „teorie marxismu“ výrazu „moderní teorie“, „K. Marx“ nahrazoval slovy „význačný německý ekonom“, místo „marxista“ psal „realista“, Marxův Kapitál zaměňoval termínem „vědecké pojednání“ atp. Ve vydání z roku 1908 Lenin značnou část uvedených výrazů opravil buď přímo v textu nebo na ně upozornil v poznámkách pod čarou. Ve 2. a 3. ruském vydání Spisů byly tyto Leninovy opravy uvedeny v poznámkách pod čarou. Ve 4. a 5. ruském vydání jsou přeneseny do textu.