Vladimír Iljič Lenin


SDĚLENÍ „STARÝCH“
ČLENŮM PETROHRADSKÉHO SVAZU
BOJE ZA OSVOBOZENÍ DĚLNICKÉ TŘIDY[44]

Michajlov se objevil v Petrohradě roku 1891 jako charkovský student vyloučený pro účast na nepokojích. Vstoupil do studentské organizace, která se i po svém rozpadnutí nazývala Korporace[45]. Mezi studenty zubního lékařství se začalo něco proslýchat o jeho chování v době, kdy měl jakési podezřelé styky. Vytýkali mu zpronevěru peněz ze sbírky pro hladovějící, ale chybějící částku přinesl. V té době navázal spojení s...*[a]

V lednu 1894 byla provedena prohlídka též u mnoha bývalých členů zmíněné Korporace včetně Michajlova. Při výslechu byl mimo jiné každému přečten podrobný seznam členů organizace. Četníci prohlašovali, že příčinou vyšetřování je udání bývalého člena organizace. Na Michajlova nepadlo ani nejmenší podezření, protože četníci tvrdili, že se takovou maličkostí zabývají jen proto, že je do ní zapleten skutečný revolucionář. V téže době vypukla stávka ve Voroninově továrně.[46] Michajlov se vetřel mezi stávkující a pořádal sbírky v jejich prospěch. V únoru bylo zatčeno 8 dělníků, kteří se stýkali s Michajlovem, a jeden student vybírající na jeho pokyn peníze (Talalajev). Od té doby Michajlov znovu navázal kontakt s ouvriers[b] a podařilo se mu dostat do kroužků vedených narodovoljovci. Ti byli v létě 1894 zatčeni. Během vyšetřování se ukázalo, že policie leccos ví. Při šetření nás staré obvinili, že se s některými narodovoljovci známe, ale případ...* Brzy poté byl Michajlovův první případ uzavřen: ...* a jiní byli vypovězeni. On sám potrestán nebyl. Všude rozhlašoval, že požádal o milost, aby mohl pracovat jako dříve. Našli se bohužel lidé, kteří tuto lest dostatečně neprohlédli, vzali ho pod svou ochranu, a tak přesto, že nebyl u dělníků oblíben, měl možnost své styky upevnit a rozšířit. Dále je vylíčeno, jak si počínal, jak vnucoval dělníkům peníze, zval je k sobě domů, prozrazoval krycí jména apod. Dík tomu i absolutní důvěře uvedených osob brzo zjistil totožnost mnoha členů různých skupin. Všichni byli zatčeni. Když jeden dělník...* řekl, že dostával od Michajlova knihy, byl Michajlov zatčen, ale okamžitě zase propuštěn a dodnes žije v Petrohradě. Když byl vyslýchán jako obviněný, nařkl všechny své druhy, některým obviněným...* byla čtena jeho podrobná zpráva o složení různých skupin.
(Podpisy.)
Napsáno v roce 1896   Otištěno poprvé
podle rukopisu


__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Místa, kde je originál rukopisu nečitelný jsou v textu označena "...*". Red.

b — dělníky. Red.

44 Sdělení „starých“ členům petrohradského Svazu boje za osvobození dělnické třídy napsal Lenin ve vězení roku 1896, aby varoval ty členy Svazu boje, kteří zůstali na svobodě, před provokatérem N. Michajlovem. Sdělení bylo napsáno mezi řádky na 240. straně knihy N. I. Tězjakova Zemědělští dělníci a zavedení zdravotnického dozoru nad těmito dělníky v Chersonské gubernii (1896), kterou Lenin studoval ke své práci Vývoj kapitalismu v Rusku.

Zřejmě z konspiračních důvodů obsahuje sdělení velmi mnoho zkratek. Je napsáno obyčejnou tužkou a velmi drobným písmem, které je místy nečitelné, a proto zůstalo zčásti nerozluštěno.

45 Studentská organizace zvaná Korporace byla vytvořena koncem roku 1891 na petrohradské univerzitě ze studentských vzdělávacích kroužků. Sdružovala revoluční mládež, ale neměla vyhraněný politický program a po několika měsících se rozpadla. N. Michajlov, který vystupoval v úloze jednoho z jejích organizátorů, byl ve spojení s carskou tajnou policií a vyzradil jí členy Korporace.

46 Ke stávce ve Voroninově továrně (rezvoostrovská tkalcovna kupce I. A. Voronina) došlo koncem ledna 1894. Příčinou bylo snížení sazeb, které mělo za následek snížení mezd tkalců. Stávka trvala 3 dny a skončila vítězstvím dělníků: sazby byly zvýšeny. Několik dělníků z řad „iniciátorů“ stávky bylo zatčeno a vypovězeno z Petrohradu.