Vladimír Iljič Lenin


DĚTSKÁ NEMOC „LEVIČÁCTVÍ“ V KOMUNISMUObsah

I      V jakém smyslu možno mluvit o mezinárodním významu ruské revoluce?

II     Jedna z hlavních podmínek úspěchu bolševiků

III    Hlavní etapy v dějinách bolševizmu

IV    V boji proti kterým nepřátelům v řadách dělnického hnutí bolševismus vyrostl, zesílil a zocelil se?

V      „Levý“ komunismus v Německu. Vůdcové – strana – třída – masa.

VI     Mají revolucionáři pracovat v reakčních odborech?

VII    Je přípustná naše účast v buržoasních parlamentech?

VIII   „Žádné kompromisy?“

IX     „Levý“ komunismus v Anglii

X      Některé závěry

XI     Dodatek

 


Napsáno v dubnu – květnu 1920.
Vyšlo v červnu 1920.

V. I. Lenin, Spisy, ruské 3. vydání,
sv. XXV, str. 165 – 249.

Převedeno z: V.I.Lenin, Vybrané spisy, sv. 2., Svoboda, Praha, 1950