Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Vladimír Iljič Lenin


DĚTSKÁ NEMOC „LEVIČÁCTVÍ“ V KOMUNISMUObsah

I     V jakém smyslu možno mluvit o mezinárodním významu ruské revoluce?
II   Jedna z hlavních podmínek úspěchu bolševiků
III Hlavní etapy v dějinách bolševizmu
IV  V boji proti kterým nepřátelům v řadách dělnického hnutí bolševismus vyrostl, zesílil a zocelil se?
V  „Levý“ komunismus v Německu. Vůdcové – strana – třída – masa.
VI  Mají revolucionáři pracovat v reakčních odborech?
VII Je přípustná naše účast v buržoasních parlamentech?
VIII „Žádné kompromisy?“
IX  „Levý“ komunismus v Anglii
X   Některé závěry
XI  Dodatek

 


Napsáno v dubnu – květnu 1920.
Vyšlo v červnu 1920.

V. I. Lenin, Spisy, ruské 3. vydání,
sv. XXV, str. 165 – 249.

Převedeno z: V.I.Lenin, Vybrané spisy, sv. 2., Svoboda, Praha, 1950