Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Vladimír Iljič Lenin


PROLETÁŘSKÁ REVOLUCE A RENEGÁT KAUTSKÝ


Obsah

Předmluva

Jak Kautský udělal z Marxe tuctového liberála

Buržoasní a proletářská demokracie

Může být rovnost mezi vykořisťovaným a vykořisťovatelem?

Sověty se nesmějí přeměnit ve státní organisace

Ústavodárné shromáždění a Sovětská republika

Sovětská ústava

Co je internacionalismus?

Přisluhováni buržoasii pod rouškou „ekonomické analysy“

Příloha I. a Příloha II.

 


Napsáno v říjnu – listopadu 1918.
Vyšlo jako samostatná publikace r. 1918.

V. I. Lenin, Spisy, ruské 3. vydání,
sv. XXIII, str. 331 – 412.

Převedeno z: V.I.Lenin, Vybrané spisy, sv. II, Svoboda, Praha, 1950