Vladimír Iljič LeninÚkoly proletariátu v naší revoluci


(Návrh platformy proletářské strany)[87]


Obsah


Třídní charakter provedené revoluce
Zahraniční politika nové vlády
Specifika dvojvládí a jeho třídní význam
Specifika taktiky, která z toho vyplývá
Revoluční obranářstvi a jeho třídní význam
Jak je možné skončit válku?
Nový typ státu vyrůstající v naší revoluci
Agrární a národnostní program
Znárodnění bank a kapitalistických syndikátů
Situace v socialistické internacionále
Krach zimmerwaldské Internacionály — Je třeba založit III. Internacionálu
Jaký má být název naší strany, aby byl vědecky správný a aby politicky napomáhal proletariátu jasněji si uvědomit své úkoly?
DoslovNapsáno 10. (23.) dubna 1917
Doslov napsán 28. května
(10. června) 1917
Vyšlo v září 1917
jako brožura v nakl. Priboj,
Petrohrad
Podepsán N. Lenin
  Podle textu brožury__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

87 Historii vzniku práce Úkoly proletariátu v naší revoluci viz v Doslovu k této stati.