Vladimír Iljič Lenin


ÚKOLY PROLETARIÁTU V NAŠÍ REVOLUCI

Návrh platformy proletářské strany


Obsah

Třídní ráz provedené revoluce

Zahraniční politika nové vlády

Svérázné dvojvládí a jeho třídní význam

Svéráznost taktiky, která z toho vyplývá

Revoluční obranářstvi a jeho třídní význam

Jak je možno skončit válku?

Nový typ státu, který vyrůstá v naši revoluci

Agrární a národnostní program

Znárodnění bank a kapitalistických syndikátů

Situace v socialistické Internacionále

Bankrot Zimmerwaldské Internacionály — Je nutno založit III. Internacionálu

Jaký má být název naší strany, aby byl vědecky správný a politicky napomáhal proletariátu jasněji si uvědomit své úkoly?

 


Vyšlo jako brožura v září 1917.

V. I. Lenin, Spisy z r. 1917,
ruské třísvazkové vydání, 1937
sv. I, str. 128 – 155.

Převedeno z: V.I.Lenin, Vybrané spisy, sv. II, Svoboda, Praha, 1950