Vladimír Iljič Lenin

Kdo jsou „přátelé lidu“ a jak bojují proti sociálním demokratům(Odpověď na články měsíčníku „Russkoje bogatstvo“ proti marxistům)[15]

První sešit

Od vydavatelů

K tomuto vydání

Třetí sešit

Příloha I

Příloha II

Příloha III
Napsal V. I. Lenin na jaře - v létě r. 1894
Po prvé otištěno r. 1894
  Podle textu hektografovaného vydání
z r. 1894

__________________________________

Poznámky:

15 Knihu „Kdo jsou ‚přátelé lidu‘ a jak bojují proti sociálním demokratům?“ napsal Lenin roku 1894 (první sešit byl dokončen v dubnu, druhý a třetí v létě). Lenin začal na knize pracovat již v letech 1892 až 1893 v Samaře. V samarském marxistickém kroužku míval referáty, v nichž ostře kritisoval odpůrce marxismu, liberální narodniky: V. V. (Voroncova), Michajlovského, Južakova a Krivenka. Těchto referátů Lenin použil k přípravě materiálu ke své knize „Kdo jsou přátelé lidu“.

Tato Leninova kniha vycházela po sešitech. První sešit vyšel na jaře 1894 v Petrohradě v hektografovaném vydání a byl rozšiřován illegálně v Petrohradě a v jiných městech. V červenci 1894 vyšlo tímtéž způsobem druhé vydání prvního sešitu. Asi 100 exemplářů prvního a druhého sešitu zhotovil A. A. Ganšin v srpnu v Gorkách (vladimirská gubernie). V září téhož roku vytiskl A. A. Vanějev v Petrohradě na hektografu ještě 50 exemplářů prvního sešitu (bylo to už čtvrté vydání) a asi stejný počet třetího sešitu. Toto vydání mělo na obálce poznámku: „Vydání provinciální skupiny sociálních demokratů“. Poznámka byla připojena z konspirativních důvodů. Místní organisace rozmnožovaly tento Leninův spis nejrůznějšími způsoby: jednotlivé sešity byly opisovány ručně, na stroji atd. Skupina sociálních demokratů v borzenském újezdě černigovské gubernie vydala tento spis v hektografovaném vydání.

Kniha byla takto rozšiřována v Petrohradě, Moskvě, Vilnu, Kyjevě, Černigově, Poltavě, Vladimiru, Penze, Rostově nad Donem, Tiflisu, Tomsku a v jiných městech.

Soudruh Stalin a účastníci jeho kroužků v tifliském duchovním semináři se seznámili se spisem „Kdo jsou přátelé lidu“ v letech 1897—1898.

Leninova kniha byla dobře známa i skupině „Osvobození práce“ a také jiným ruským sociálně demokratickým organisacím v cizině.

Hektografované vydání prvního a třetího sešitu knihy bylo nalezeno počátkem roku 1923 v berlínském sociálně demokratickém archivu a téměř současně ve Veřejné knihovně leningradské.

V prvním, druhém a třetím ruském vydání Spisů V. I. Lenina byl tento spis otištěn podle hektografovaných vydání, která byla nalezena r. 1923.

V tomto vydání se spis „Kdo jsou přátelé lidu“ otiskuje podle nového výtisku hektografovaného vydání, který byl nalezen r. 1938 a je chován v Institutu Marxe-Engelse-Lenina. V textu tohoto exempláře jsou četné redakční opravy, které provedl Lenin zřejmě tehdy, když připravoval do tisku vydání knihy v cizině. Ke všem jeho opravám bylo při tomto vydání přihlédnuto. V hektografovaných výtiscích prvního sešitu knihy nebylo používáno kursivy, proloženého písma nebo podtrhávání. Zdůraznění příslušného textu bylo vyznačeno uvozovkami. V tomto našem knižním vydání byla místa uvedená tehdy v uvozovkách vysázena — podle autorisovaného výtisku — kursivou, a četné vložky, označené v základním textu v závorkách, jsou umístěny na stránkách dole petitem. Připojuje se též Leninovo objasnění k tabulce (příloha I.), které bylo v předchozích vydáních Spisů V. I. Lenina vynecháno, takže toto vydání obsahuje přesný text této významné Leninovy práce.

Druhý sešit knihy, v němž V. I. Lenin kritisoval politicko-ekonomické názory liberálního narodnika S. N. Južakova, se dosud nepodařilo nalézt.