Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich EngelsOtázka Pruské banky


Už jste asi slyšeli, že plán pruského krále dělat peníze z papíru byl shledán neproveditelným. Dva ze správců státních dluhů odmítli podepsat nové bankovky, protože v tom viděli nový státní dluh, za který by se tudíž musely zaručit generální stavy. Bedřich Vilém IV., aby ukázal, že může sehnat peněz, kolik se mu zlíbí, připadl nyní na daleko lepší plán. Místo aby vydal deset milionů, vydá jich třicet - dvacet milionů v papírových penězích a deset milionů v dobrých solidních mincích ze zlata a stříbra. Kapitál deset milionů hodlá sehnat vydáním akcií, „kteréžto akcie pravděpodobně neponesou dividendy, nýbrž jen 31/2 procentní úrok, a aby se zabránilo spekulaci s nimi, budou přenosné pouze v případě úmrtí majitele“!!! Dá se takovým papírům ještě říkat akcie? Proč ne? Jeho Veličenstvo král pruský prohlásil, že to akcie jsou, a kojí se blahou nadějí, že se najde dost kapitalistů tak hloupých, aby investovali deset milionů tolarů do takovýchto nepřenosných, nepohyblivých tříapůlprocentních bankovních akcií! A to právě v době, kdy lze spekulací s železničními akciemi dosáhnout docela jiných procent! Až král najde dostatečný počet hlupáků a vypůjčí si od nich deset milionů v mincích, vydá dvacet milionů v bankovkách, a tak „zaokrouhlí“ národní dluh na celkovou sumu třiceti milionů. Tomu se říká šikovně sehnat peníze! Když nemůžeš dostat deset milionů, sháněj třicet!


_______________________________Napsal B. Engels koncem června 1846
Otištěno v listu „The Northen Star“
čís. 451 ze 4. července 1846
s poznámkou redakce
„O d  n a š e h o  d o p i s o v a t e l e“
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny