Karel Marx*Cavaignac a červnová revoluce[31]


E. Girardin je k politování, když obhajuje imperialistického kreténa Ludvíka Napoleona, „malého konstábla“[32] je k pomilování, když útočí na Cavaignaca, jenž jest mečem páně Marrastovým. Od 7. listopadu otiskuje pan Girardin na pokračování filipiku proti hrdinovi evropské buržoasie, která se zamilovala do jeho arabské noční čepice.[33] Věrolomná jako vždy odhodila ho pro sipehsalára[a] Jelačiče, který je teď modlou evropských čachrářů.

Sdělujeme našim čtenářům celý tento acte d‘accusation[b] listu „Presse“[34]. Na rozdíl od všech evropských novin velkého i malého formátu jsme červnovou revoluci hodnotili tak, jak to potvrdily dějiny. Budeme se čas od času k jejím hlavním momentům a hlavním osobám vracet, neboť červnová revoluce je osou, kolem níž se točí evropská revoluce a kontrarevoluce. Odklon od červnové revoluce byl, jak jsme konstatovali za jejího průběhu, zenitem kontrarevoluce, která musela oběhnout Evropu. Návrat k červnové revoluci je skutečný počátek evropské revoluce. Tedy zpátky ke Cavaignacovi, vynálezci stavu obležení!
Napsal K. Marx 13. listopadu 1848
Otištěno v druhém vydání
„Neue Rheinische Zeitung“
čís. 142 z 14. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — vrchního velitele. (Pozn. red.)

b — obžalovací spis. (Pozn. red.)


31 Tento redakční úvod předeslal Marx sérii článků uveřejněných pod názvem „Pan Cavaignac“ v „Neue Rheinische Zeitung“, čís. 142 (druhé vydání), 145 (zvláštní příloha), 146 a 147 (druhé vydání) ze 14., 17., 18. a 19. listopadu 1848. Byly to v podstatě články přetištěné (a poněkud pozměněné) z listu „La Presse“, kde byly uveřejněny ve dnech 7. až 11. listopadu 1848 pod společným názvem „Pan Cavaignac před komisí vyšetřující povstání z 23. června“.

32 Parafráze přezdívky „malý kaprál“, kterou dali Napoleonovi I. francouzští vojáci; narážka na to, že Ludvík Bonaparte byl za své emigrace v Anglii členem oddílu zvláštní pořádkové služby (special constables), která značně přispěla ke zmaření chartistické demonstrace 10. dubna 1848.

33 Narážka na to, že se generál Cavaignac účastnil dobytí Alžírska a že tam jako guvernér v roce 1848 krvavě potlačil arabské národně osvobozenecké hnutí. Právě těmito „hrdinskými činy“ si u francouzské buržoasie získal pověst spolehlivého „ochránce pořádku“.

34La Presse“ [„Tisk“] — deník, který vycházel v Paříži od roku 1836; v letech 1848—1849 byl orgánem buržoasních republikánů, později bonapartistů. Ve čtyřicátých letech 19. století byl jeho redaktorem Emile Girardin.