Výzva
demokratického krajského výboru Porýnské provincie[35]


Provolání

Kolín 14. listopadu. Porýnský krajský výbor demokratů vyzývá všechny demokratické spolky v Porýnské provincii, aby bez meškání svolaly své členstvo a uspořádaly ve všech okolních obcích lidová shromáždění a vyzvaly na nich veškeré obyvatelstvo Porýnské provincie k odepření daní jakožto nejvhodnějšímu prostředku, jak čelit násilí páchanému vládou na shromáždění pruských zástupců lidu.

Je nutno varovat před jakýmkoli násilným odporem proti případnému exekučnímu vymáhání daní a naopak doporučit neúčast při nuceném prodeji majetku.

Aby se mohla projednat další opatření, pokládá krajský výbor za nutné svolat sjezd zástupců spolků, na který tyto zástupce zve. Sjezd se koná ve čtvrtek 23. t. m. ráno v 9 hod. (v Eiserově sálu v Komödienstrasse).


Kolín 14. listopadu 1848.

 
Za krajský výbor:
Karel Marx, Schneider II.Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 143 z 15. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

35 Porýnský krajský výbor demokratů, v němž měl vedoucí úlohu Marx, řídil činnost demokratických organisací Porýnské provincie a Vestfálska.

Koncem června 1848 byl na základě usnesení prvního demokratického kongresu ve Frankfurtu nad Mohanem ustaven ze zástupců tří kolínských demokratických organisací — Demokratické společnosti, Dělnického spolku a Spolku dělníků a zaměstnavatelů — ústřední výbor. Tento výbor plnil dočasně, až do svolání porýnského sjezdu demokratů, funkci krajského výboru. První porýnský sjezd demokratů, který se konal v Kolíně 13. a 14. srpna 1848 za účasti Marxe a Engelse, potvrdil ústřední výbor tří kolínských demokratických spolků ve funkci Porýnského krajského výboru demokratů; tento výbor působil nejen v Porýnské provincii, ale také ve Vestfálsku. Sjezd se usnesl, že je nutno pracovat mezi továrními dělníky i mezi rolníky.

Na začátku kontrarevolučního převratu v Prusku vyzval Porýnský krajský výbor demokratů 14. listopadu 1848, ještě než se o tom usneslo Národní shromáždění, obyvatelstvo Porýnské provincie, aby odepřelo platit dané.

Provolání krajského výboru demokratů mělo v Porýnské provincii velký ohlas. V druhém vydání čísla 147 „Neue Rheinische Zeitung“ z 19. listopadu 1848 byla uveřejněna zpráva o odporu proti vymáhání daní ve městech i na venkově, ve Witlichu, Bernkastelu, Bonnu, Kolíně a Neuheimu, a v závěru se pravilo: „Berlín může být uhájen jen revoluční energií provincií, velká provinční města, zejména hlavní města provincií, mohou být uhájena jen revoluční energií vesnice. Odepření daní (jak přímých, tak nepřímých) skýtá vesnici vhodnou příležitost zasloužit se o revoluci.“