Karel MarxProhlášení


Kolín 16. listopadu. „Kölnische Zeitung“ uvádí v čísle z 16. listopadu „Provolání Porýnského krajského výboru demokratů“ do naprosto vymyšlené souvislosti s „Ujištěním“ o odepření daní, které prý rozeslala do provincií krajní levice pruského Národního shromáždění. Podepsaným není o zprávě rozšiřované členy krajní levice, že se Národní shromáždění již usneslo na odepření daní, nic známo.
 
Za krajský výbor:
Karel Marx, Schneider II.Napsáno 16. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 145 ze 17. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny