Karel Marx„Kölnische Zeitung“


Kolín 16. listopadu. Redakce „Kölnische Zeitung“ charakterisuje v čísle z 16. listopadu sebe samu tímto geniálním způsobem:

Naše ustaviěné vrávorání mezi strachem z anarchie dnes a strachem z reakce zítra upomíná živě na Lutherova slova: ‚Člověk je jako opilý sedlák; z jedné strany leze na koně, z druhé z něho zas padá‘.“

Strach je patosem „Kölnische Zeitung“.
Napsal K. Marx 16. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 145 ze 17. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny