Provolání[48]


Kolín 18. listopadu. Porýnský krajský výbor demokratů vyzývá všechny demokratické spolky v Porýnské provincii, aby přijaly a uvedly v život následující opatření:

1) Nyní, kdy se pruské Národní shromáždění samo usneslo na odepření daní, je třeba postavit se všude všemi prostředky proti jejich násilnému vymáhání.

2) Všude je třeba organisovat domobranu na obranu před nepřítelem. Pro nemajetné je třeba opatřit zbraně a střelivo z obecních prostředků nebo z dobrovolných příspěvků.

3) Všude nechť lid vyzve úřady, aby veřejně prohlásily, zda uznávají usnesení Národního shromáždění a chtějí je plnit. Tam, kde odmítnou, je třeba jmenovat bezpečnostní výbory, a to pokud možno v dohodě s obecními radami. Obecní rady, které se postaví proti zákonodárnému shromáždění, je nutno všeobecným lidovým hlasováním nahradit novými.

Kolín 18. listopadu

 
Jménem Porýnského krajského výboru
demokratů:
Karel Marx, Karl Schapper, Schneider II.Otištěno ve druhém vydání
„Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 147 z 19. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

48 Kvůli tomuto provolání byl proti členům Porýnského krajského výboru demokratů Marxovi, Schapperovi a Schneiderovi II zaveden soudní proces (viz Proces proti Porýnskému krajskému výboru demokratů zde).