Karel MarxMěstská rada


Kolín 20. listopadu. Kolínská obecní rada poslala do Berlína petici, v níž úpěnlivě prosí krále, aby sesadil vládu a zachránil tak královskou moc.

Kolínská městská rada, resp. pan Dumont a spol., se obrací ke králi, zatímco celá Porýnská provincie se od krále odvrací a obrací se k ústavodárnému shromáždění. Pan Dumont resp. městská rada chce zachránit krále, zatímco Porýnská provincie myslí jen na to, aby zachránila sebe. Jako by záchrana krále souvisela se záchranou Porýnské provincie! Městská rada chce zachraňovat krále ve chvíli, kdy se králové a císaři zachraňují stavem obležení a bombardováním. Kdo zmocnil městskou radu, aby zachraňovala krále a posílala petici, která je patolízalským dílem kolínské smetánky? Po všem, co se stalo mezi králem a kolínskou městskou radou, nežebrá si městská rada o nic jiného než o kopance.

Kdyby bylo kolínské městské radě leželo víc na srdci usnesení berlínských poslanců než autokratická vůle a zachraňování krále, byla by už dávno dala obsadit kolínské městské brány, a tak zabránila vymáhání daní a splnila vůli sněmovny. Kolínská městská rada musí být tedy neprodleně sesazena. Se všemi soudními a berními úředníky, kteří se nepostaví s veškerou energií proti vymáhání daní, musí být naloženo jako s velezrádci.

Jestliže město Kolín nesesadí svou městskou radu a nepošle ihned do Berlína dva nové poslance namísto těch, kteří zběhli, zaslouží si — knutu.
Napsal K. Marx 20. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 148 z 21. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny