Provolání


Kolín 20. listopadu.

Demokraté Porýnské provincie!

Místo aby pohnal k odpovědnosti vrchního presidenta Eichmanna, obeslal známý vrchní prokurátor Zweiffel prostřednictvím vyšetřujícího soudce Leuthause na zítřek váš výbor, obviniv jej z veřejného podněcování ke vzpouře.

Očekávají se nepokoje; kolínské velitelství učinilo všechna opatření; podle rozkazu vydaného velezrádnou vládou má být v Kolíně při této příležitosti vyhlášen stav obležení. Zmařte tyto záměry. Ať se s námi stane cokoli, zachovejte klid.

Sjezd se bude konat za všech okolností.[55]

Porýnská provincie bude bojovat do poslední kapky krve, ale nepodřídí se panství šavle.

 
Karel Marx, Karl Schapper, Schneider II.Napsáno 20. listopadu 1848
Otištěno ve druhém vydání
„Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 148 z 21. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

55 Jde o druhý porýnský sjezd demokratů, který se konal v Kolíně 23. listopadu 1848. Na sjezdu se projednávaly otázky týkající se kampaně za odepření daní a otázka zapojení rolnictva do boje proti kontrarevoluci. Sjezdu se účastnil Marx.