Karel MarxO proklamaci Brandenburgovy a Manteuffelovy vlády
ve věci odepření daní


Kolín 21. listopadu. Vláda Brandenburgova a Manteuffelova vydala příkaz všem královským krajským správám, aby vymáhaly daně násilím.

Vláda Brandenburgova a Manteuffelova, která stojí na protizákonné půdě, doporučuje použití násilných prostředků vůči těm, kteří odpírají platit daně, a shovívavost vůči nemajetným.

Stanoví tedy dvě kategorie neplatících. Jedni neplatí proto, že plní vůli Národního shromáždění, druzí neplatí proto, že platit nemohou. Úmysl vlády je až příliš průhledný. Chce demokraty rozdělit; chce dosáhnout toho, aby se rolníci a dělníci počítali k těm, kteří neplatí pro nemajetnost, odtrhnout je tak od těch, kteří neplatí, protože respektují zákonnost, a tím tuto skupinu neplatících připravit o podporu první skupiny. Ale tento plán ztroskotá; lid ví, že společně odpovídá za odepření daní, tak jako dříve společně odpovídal za jejich zaplacení.

Rozhodne boj mezi platící mocí a placenou mocí.
Napsal K. Marx 21. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 149 z 22. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny