Karel MarxVrchní státní návladní a „Neue Rheinische Zeitung“


Kolín 21. listopadu. Kdo stojí na půdě zákona, vrchní president Eichmann, nebo redaktoři „Neue Rheinische Zeitung“? Kdo má vstoupit na půdu vězení, redaktoři „Neue Rheinische Zeitung“, nebo vrchní president Eichmann? Tuto otázku musí teď rozhodnout Zweiffelova prokuratura. Postaví se Zweiffelova prokuratura na stranu Brandenburgovy vlády, nebo se vrchní státní návladní Zweiffel jako starý spolupracovník „Neue Rheinische Zeitung“[56] postaví na stranu svých kolegů? Tuto otázku musí teď rozhodnout. veřejnost.

„Neue Rheinische Zeitung“ naléhala na zastavení daní ještě před usnesením Národního shromáždění; jednala zákonně dříve než zákonodárná moc. A je-li toto předbíhání zákonnosti nezákonné, pak stála redakce „Neue Rheinische Zeitung“ celých šest dní na nezákonné půdě. Pan Zweiffel by nás byl mohl šest dní vyšetřovat, ale sedmého dne by musel se svou inkvisiční horlivostí přestat.

Ale sedmého dne, když bylo stvořitelské dílo dokonáno a pan Zweiffel slavil den sváteční a Národní shromáždění uzákonilo odepření daní, obrátil se president Eichmann na pana Zweiffela, aby zavedl proti těm, kteří podněcovali k odepření daní, soudní vyšetřování. Kdo podněcoval k odepření daní? Redakce „Neue Rheinische Zeitung“, nebo Národní shromáždění v Berlíně? Koho má pan Zweiffel zatknout — své staré kolegy, poslance v Berlíně, nebo své staré spolupracovníky, redaktory „Neue Rheinische Zeitung“, anebo prefekta, pana Eichmanna? Pan Zweiffel nezatkl dosud ještě nikoho.

Navrhujeme proto, aby nějaký jiný Zweiffel zatkl pana Zweiffela za to, že přede dnem svátečním nezatkl redaktory „Neue Rheinische Zeitung“ a po dni svátečním pana Eichmanna.
Napsal K. Marx 21. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 149 z 22. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

56 V souvislosti s dopisem státního návladního Heckera redakci „Neue Rheinische Zeitung“, v němž se Hecker pokoušel vyvrátit obvinění vznesené proti němu a vrchnímu státnímu návladnímu Zweiffelovi, vyjádřil se Marx o kolínské prokuratuře ironicky jako o „novém, slibném spolupracovníku“ „Neue Rheinische Zeitung“ (viz článek „Soudní vyšetřování ‚Neue Rheinische Zeitung‘“, Marx—Engels, Spisy 5, viz zde).